Compendium voor de Leefomgeving
467 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Kosten en financiering

De uitvoering van milieubeleid is niet gratis. Dit geldt voor de overheid, bedrijven en huishoudens. Zo verstrekt de overheid subsidies om milieuvriendelijk gedrag bij bedrijven en huishoudens te stimuleren. Bedrijven moeten investeren in maatregelen om te kunnen voldoen aan de milieunormen die de overheid oplegt. Ook voor huishoudens heeft milieubeleid consequenties, onder andere doordat er betaald moet worden voor diensten (bijvoorbeeld via milieuheffingen en -belastingen) of milieuvriendelijke produkten.

 

Recent vernieuwd

Opbrengsten van milieubelastingen, 2001-2018

Indicator | 26 februari 2020

In 2018 bedragen de opbrengsten van de milieubelastingen 22,8 miljard euro. Dit is 5,5 procent meer dan in 2017. In 2001 incasseerde de overheid 14,3 miljard euro aan... meer

Opbrengst van belastingen op een milieugrondslag, 2001-2018

Indicator | 26 februari 2020

De opbrengst van belastingen op een milieugrondslag is voor het grootste deel afkomstig van de energiebelasting. De energiebelasting is in 1996 ingevoerd. In 2018 ging het om een... meer

Opbrengst van milieuheffingen, 2001-2018

Indicator | 26 februari 2020

De opbrengsten van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, zijn sinds de eeuwwisseling flink gestegen. In 2018... meer

Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2018

Indicator | 27 augustus 2019

In 2018 investeerden Nederlandse bedrijven met tien of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening bijna 1,1 miljard euro in... meer

Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 2012-2018

Indicator | 27 augustus 2019

De netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening zijn in 2018 met 8 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.