Compendium voor de Leefomgeving
487 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Kosten en financiering

De uitvoering van milieubeleid is niet gratis. Dit geldt voor de overheid, bedrijven en huishoudens. Zo verstrekt de overheid subsidies om milieuvriendelijk gedrag bij bedrijven en huishoudens te stimuleren. Bedrijven moeten investeren in maatregelen om te kunnen voldoen aan de milieunormen die de overheid oplegt. Ook voor huishoudens heeft milieubeleid consequenties, onder andere doordat er betaald moet worden voor diensten (bijvoorbeeld via milieuheffingen en -belastingen) of milieuvriendelijke produkten.

 

Recent vernieuwd

Tarieven van enkele milieuheffingen, belastingen op een milieugrondslag en recycling- en beheersbijdragen, 2015-2019

Indicator | 7 mei 2019

De tarieven van de rioolheffing en een aantal belastingen op milieugrondslag zijn de laatste vijf jaar gestegen, terwijl de tarieven van recycling- en beheersbijdragen gelijk bleven... meer

Opbrengsten van milieubelastingen, 2001-2017

Indicator | 23 januari 2019

In 2017 bedragen de opbrengsten van de milieubelastingen 21,6 miljard euro. Dit is 3,9 procent meer dan in 2016. In 2001 incasseerde de overheid 14,3 miljard euro aan... meer

Opbrengst van belastingen op een milieugrondslag, 2001-2017

Indicator | 22 januari 2019

De opbrengst van belastingen op een milieugrondslag is voor het grootste deel afkomstig van de energiebelasting. De energiebelasting is in 1996 ingevoerd. In 2017 ging het om een... meer

Opbrengst van milieuheffingen, 2001-2017

Indicator | 22 januari 2019

De opbrengsten van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, zijn sinds de eeuwwisseling flink gestegen. In 2017... meer

Kosten en financiering natuur en landschap, 1999-2016

Indicator | 1 oktober 2018

In 2016 bedragen de bruto kosten voor natuur en landschap 969 miljoen euro. Er is een afname van 14 procent ten opzichte van het topjaar 2009. De overheid financiert 56 procent van de... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.