Compendium voor de Leefomgeving
468 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Kosten en financiering

De uitvoering van milieubeleid is niet gratis. Dit geldt voor de overheid, bedrijven en huishoudens. Zo verstrekt de overheid subsidies om milieuvriendelijk gedrag bij bedrijven en huishoudens te stimuleren. Bedrijven moeten investeren in maatregelen om te kunnen voldoen aan de milieunormen die de overheid oplegt. Ook voor huishoudens heeft milieubeleid consequenties, onder andere doordat er betaald moet worden voor diensten (bijvoorbeeld via milieuheffingen en -belastingen) of milieuvriendelijke produkten.

 

Recent vernieuwd

Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2018

Indicator | 27 augustus 2019

In 2018 investeerden Nederlandse bedrijven met tien of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening bijna 1,1 miljard euro in... meer

Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 2012-2018

Indicator | 27 augustus 2019

De netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening zijn in 2018 met 8 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.... meer

Tarieven van enkele milieuheffingen, belastingen op een milieugrondslag en recycling- en beheersbijdragen, 2015-2019

Indicator | 7 mei 2019

De tarieven van de rioolheffing en een aantal belastingen op milieugrondslag zijn de laatste vijf jaar gestegen, terwijl de tarieven van recycling- en beheersbijdragen gelijk bleven... meer

Opbrengsten van milieubelastingen, 2001-2017

Indicator | 23 januari 2019

In 2017 bedragen de opbrengsten van de milieubelastingen 21,6 miljard euro. Dit is 3,9 procent meer dan in 2016. In 2001 incasseerde de overheid 14,3 miljard euro aan... meer

Opbrengst van belastingen op een milieugrondslag, 2001-2017

Indicator | 22 januari 2019

De opbrengst van belastingen op een milieugrondslag is voor het grootste deel afkomstig van de energiebelasting. De energiebelasting is in 1996 ingevoerd. In 2017 ging het om een... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.