Compendium voor de Leefomgeving
547 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Kosten en financiering

De uitvoering van milieubeleid is niet gratis. Dit geldt voor de overheid, bedrijven en huishoudens. Zo verstrekt de overheid subsidies om milieuvriendelijk gedrag bij bedrijven en huishoudens te stimuleren. Bedrijven moeten investeren in maatregelen om te kunnen voldoen aan de milieunormen die de overheid oplegt. Ook voor huishoudens heeft milieubeleid consequenties, onder andere doordat er betaald moet worden voor diensten (bijvoorbeeld via milieuheffingen en -belastingen) of milieuvriendelijke produkten.

 

Recent vernieuwd

Kosten en financiering natuur en landschap, 1999-2016

Indicator | 1 oktober 2018

In 2016 bedragen de bruto kosten voor natuur en landschap 969 miljoen euro. Er is een afname van 14 procent ten opzichte van het topjaar 2009. De overheid financiert 56 procent van de... meer

Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2017

Indicator | 10 september 2018

In 2017 investeerden Nederlandse bedrijven met tien of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening 565 miljoen euro in... meer

Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 2012-2017

Indicator | 10 september 2018

De netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening zijn in 2017 met 12 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor... meer

Tarieven van enkele milieuheffingen, belastingen op een milieugrondslag en recyclings- en beheersbijdragen, 2014-2018

Indicator | 20 juni 2018

De tarieven van de rioolheffing en een aantal belastingen op milieugrondslag zijn de laatste vijf jaar gestegen, terwijl de tarieven van recyclings- en beheersbijdragen gelijk bleven... meer

Kosten en financiering natuur en landschap, 1999-2015

Indicator | 2 februari 2018

In 2015 bedragen de bruto kosten voor natuur en landschap 917 miljoen euro. Er is een afname van 19 procent ten opzichte van het topjaar 2009. De overheid financiert 56 procent van de... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.