Kosten en financiering

De uitvoering van milieubeleid is niet gratis. Dit geldt voor de overheid, bedrijven en huishoudens. Zo verstrekt de overheid subsidies om milieuvriendelijk gedrag bij bedrijven en huishoudens te stimuleren. Bedrijven moeten investeren in maatregelen om te kunnen voldoen aan de milieunormen die de overheid oplegt. Ook voor huishoudens heeft milieubeleid consequenties, onder andere doordat er betaald moet worden voor diensten (bijvoorbeeld via milieuheffingen en -belastingen) of milieuvriendelijke produkten.

 

Vernieuwd

Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 2012-2020

Indicator | 22 februari 2022

De netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening zijn in 2020 met 11 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De chemische... meer

Opbrengsten van milieubelastingen, 2001-2020

Indicator | 22 februari 2022

In 2020 bedragen de opbrengsten van de milieubelastingen 22,2 miljard euro. Dit is 9,3 procent minder dan in 2019. In 2001 incasseerde de overheid 14,3 miljard euro aan milieubelastingen. De... meer

Opbrengst van milieuheffingen, 2001-2020

Indicator | 22 februari 2022

De opbrengsten van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, zijn sinds de eeuwwisseling flink gestegen. In 2020 brachten de... meer

Opbrengst van belastingen op een milieugrondslag, 2001-2020

Indicator | 22 februari 2022

De opbrengst van belastingen op een milieugrondslag is voor het grootste deel afkomstig van de energiebelasting. De energiebelasting is in 1996 ingevoerd. In 2019 ging het om een bedrag van 6,9... meer

Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2020

Indicator | 22 februari 2022

In 2020 investeerden Nederlandse bedrijven met tien of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening ruim 2,1 miljard euro in milieuvoorzieningen,... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.