Kosten en financiering

De uitvoering van milieubeleid is niet gratis. Dit geldt voor de overheid, bedrijven en huishoudens. Zo verstrekt de overheid subsidies om milieuvriendelijk gedrag bij bedrijven en huishoudens te stimuleren. Bedrijven moeten investeren in maatregelen om te kunnen voldoen aan de milieunormen die de overheid oplegt. Ook voor huishoudens heeft milieubeleid consequenties, onder andere doordat er betaald moet worden voor diensten (bijvoorbeeld via milieuheffingen en -belastingen) of milieuvriendelijke produkten.

 

Vernieuwd

Netto-arbeidsparticipatie, 2022

Indicator | 4 juli 2023

De netto-arbeidsparticipatie in Nederland is in 2022 gestegen ten opzichte van 2021. Vooral gemeenten in de provincies Groningen, Zeeland en Zuid-Limburg hebben een relatief lage... meer

Hoogopgeleiden, 2022

Indicator | 30 juni 2023

Van de 15- tot 75-jarigen in Nederland is 37 procent hoogopgeleid. Vooral in de sterk verstedelijkte gemeenten wonen relatief veel mensen met een hbo- of wo-diploma. Ook in de aangrenzende... meer

Vegetatie in Natura 2000-gebieden, 1999-2020

Indicator | 29 maart 2023

Natuurgebieden die van oudsher grotendeels open zijn, zoals heide, half-natuurlijk grasland en open duin, zijn de afgelopen 20 jaar steeds meer met bomen en struiken bedekt geraakt. Dit geldt óók... meer

Kosten en financiering natuur en landschap, 1999-2020

Indicator | 30 januari 2023

In 2020 bedragen de bruto kosten voor natuur en landschap bijna 1,4 miljard euro. Dat is een toename van 7 procent ten opzichte van het voorafgaande jaar. Het grootste deel bestaat uit inrichting... meer

Opbrengst van milieuheffingen, 2001-2021

Indicator | 23 december 2022

De opbrengsten van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, zijn sinds de eeuwwisseling flink gestegen. In 2021 brachten de... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.