Compendium voor de Leefomgeving
472 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Kosten en financiering

De uitvoering van milieubeleid is niet gratis. Dit geldt voor de overheid, bedrijven en huishoudens. Zo verstrekt de overheid subsidies om milieuvriendelijk gedrag bij bedrijven en huishoudens te stimuleren. Bedrijven moeten investeren in maatregelen om te kunnen voldoen aan de milieunormen die de overheid oplegt. Ook voor huishoudens heeft milieubeleid consequenties, onder andere doordat er betaald moet worden voor diensten (bijvoorbeeld via milieuheffingen en -belastingen) of milieuvriendelijke produkten.

 

Recent vernieuwd

Kosten en financiering natuur en landschap, 1999-2017

Indicator | 11 augustus 2020

In 2017 bedragen de bruto kosten voor natuur en landschap 1,2 miljard euro. Dat is een toename van bijna 9 procent ten opzichte van het voorafgaande jaar. Het grootste deel bestaat uit inrichting... meer

Milieu-uitgaven gerelateerd aan het BBP, 2013-2017

Indicator | 27 mei 2020

In 2017 bedragen de totale milieu-uitgaven 2,5 procent van het BBP, gelijk aan het cijfer van het voorgaande jaar. Dit is een kleine afname ten opzichte van de jaren 2013-2015, toen de milieu-... meer

Milieu-investeringen naar sector en milieucompartiment, 2013-2017

Indicator | 27 mei 2020

In 2017 zijn de totale milieu-investeringen ruim 5 procent hoger dan in het voorgaande jaar 2016 maar bijna 23 procent lager dan het topjaar 2015 waarin er grote investeringen waren in natuur- en... meer

Netto milieulasten naar sector, 2013-2017

Indicator | 27 mei 2020

Voor alle sectoren zijn de netto milieulasten in 2017 licht gestegen t.o.v. het voorgaande jaar. In 2014 en 2015 waren de netto milieulasten van bedrijven met ruim 7,6 miljard euro het hoogst.... meer

Milieu-uitgaven per milieucompartiment en sector, 2013-2017

Indicator | 27 mei 2020

De totale uitgaven in 2017 aan milieubeschermende maatregelen bedragen bijna 18,3 miljard euro. Dat is 1,8 procent meer dan het jaar ervoor en 4,4 procent meer dan in 2013. Het grootste deel aan... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.