Kosten en financiering

De uitvoering van milieubeleid is niet gratis. Dit geldt voor de overheid, bedrijven en huishoudens. Zo verstrekt de overheid subsidies om milieuvriendelijk gedrag bij bedrijven en huishoudens te stimuleren. Bedrijven moeten investeren in maatregelen om te kunnen voldoen aan de milieunormen die de overheid oplegt. Ook voor huishoudens heeft milieubeleid consequenties, onder andere doordat er betaald moet worden voor diensten (bijvoorbeeld via milieuheffingen en -belastingen) of milieuvriendelijke produkten.

 

Vernieuwd

Investeringen in de bouw, 1995-2019

Indicator | 18 januari 2021

De waarde van de investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken (GWW-werken) en overdrachtskosten op grond is in 2019 met 7,6 procent toegenomen ten opzichte... meer

Nederlandse in- en uitvoer, 2005-2019

Indicator | 18 januari 2021

In 2019 is het handelssaldo met bijna 3 miljard gestegen naar 84,5 miljard euro. Vanaf 2016 stijgt het handelssaldo gestaag.

Nationale rekeningen (toelichting)

Indicator | 18 januari 2021

De nationale rekeningen zijn de officiële, gestandaardiseerde, overzichtsstatistiek over de nationale economie. Hierin speelt de bruto toegevoegde waarde een belangrijke rol als indicator voor... meer

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2019

Indicator | 18 januari 2021

Voorlopige cijfers over de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de Nederlandse economie laten in 2019 een groei van 1,6 procent zien. Die groei is minder sterk dan in 2018 toen de economie... meer

Opbrengsten van milieubelastingen, 2001-2019

Indicator | 10 december 2020

In 2019 bedragen de opbrengsten van de milieubelastingen 24,4 miljard euro. Dit is 6,8 procent meer dan in 2018. In 2001 incasseerde de overheid 14,3 miljard euro aan milieubelastingen. De... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.