Kosten en financiering

De uitvoering van milieubeleid is niet gratis. Dit geldt voor de overheid, bedrijven en huishoudens. Zo verstrekt de overheid subsidies om milieuvriendelijk gedrag bij bedrijven en huishoudens te stimuleren. Bedrijven moeten investeren in maatregelen om te kunnen voldoen aan de milieunormen die de overheid oplegt. Ook voor huishoudens heeft milieubeleid consequenties, onder andere doordat er betaald moet worden voor diensten (bijvoorbeeld via milieuheffingen en -belastingen) of milieuvriendelijke produkten.

 

Vernieuwd

Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 2012-2021

Indicator | 1 november 2022

De netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening zijn in 2021 met 7 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De chemische... meer

Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2021

Indicator | 1 november 2022

In 2021 investeerden Nederlandse bedrijven met tien of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening ruim 2,0 miljard euro in milieuvoorzieningen,... meer

Nederlandse in- en uitvoer, 2005-2021

Indicator | 19 oktober 2022

In 2021 is het handelssaldo met 7,7 miljard gestegen naar 87,9 miljard euro. De toename van het handelssaldo was het resultaat van een toename van het saldo van de goederen met 900 miljoen en een... meer

Investeringen in de bouw, 1995-2021

Indicator | 18 oktober 2022

De waarde van de investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken (GWW-werken) en overdrachtskosten op grond is in 2021 met 3,6 procent toegenomen ten opzichte... meer

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2021

Indicator | 18 oktober 2022

Voorlopige cijfers over de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de Nederlandse economie laten in 2021 een groei van 5,2 procent zien. In 2021 kwamen er 232 duizend banen bij tegen een... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.