Kosten en financiering

De uitvoering van milieubeleid is niet gratis. Dit geldt voor de overheid, bedrijven en huishoudens. Zo verstrekt de overheid subsidies om milieuvriendelijk gedrag bij bedrijven en huishoudens te stimuleren. Bedrijven moeten investeren in maatregelen om te kunnen voldoen aan de milieunormen die de overheid oplegt. Ook voor huishoudens heeft milieubeleid consequenties, onder andere doordat er betaald moet worden voor diensten (bijvoorbeeld via milieuheffingen en -belastingen) of milieuvriendelijke produkten.

 

Vernieuwd

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2020

Indicator | 15 oktober 2021

Voorlopige cijfers over de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de Nederlandse economie laten in 2020 een krimp van 3,8 procent zien. Dat is de grootste terugval sinds de... meer

Nederlandse in- en uitvoer, 2005-2020

Indicator | 15 oktober 2021

In 2020 is het handelssaldo met bijna 3,6 miljard gestegen naar 83,3 miljard euro.

Nationale rekeningen (toelichting)

Indicator | 15 oktober 2021

De nationale rekeningen zijn de officiƫle, gestandaardiseerde, overzichtsstatistiek over de nationale economie. Hierin speelt de bruto toegevoegde waarde een belangrijke rol als... meer

Investeringen in de bouw, 1995-2020

Indicator | 15 oktober 2021

De waarde van de investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken (GWW-werken) en overdrachtskosten op grond is in 2020 met 2,8 procent toegenomen... meer

Hoogopgeleiden, 2020

Indicator | 26 mei 2021

Een op de drie 15- tot 75-jarigen in Nederland is hoogopgeleid. De sterk verstedelijkte gemeenten hebben veelal de hoogst opgeleide bevolking. Het percentage personen met een hbo of wo-diploma in... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.