Kosten en financiering

De uitvoering van milieubeleid is niet gratis. Dit geldt voor de overheid, bedrijven en huishoudens. Zo verstrekt de overheid subsidies om milieuvriendelijk gedrag bij bedrijven en huishoudens te stimuleren. Bedrijven moeten investeren in maatregelen om te kunnen voldoen aan de milieunormen die de overheid oplegt. Ook voor huishoudens heeft milieubeleid consequenties, onder andere doordat er betaald moet worden voor diensten (bijvoorbeeld via milieuheffingen en -belastingen) of milieuvriendelijke produkten.

 

Vernieuwd

Milieu-uitgaven gerelateerd aan het BBP, 2013-2018

Indicator | 7 april 2021

In 2018 bedragen de totale milieu-uitgaven 2,5 procent van het BBP, gelijk aan het cijfer van het voorgaande jaar. Dit is een kleine afname ten opzichte van de jaren 2013-2015, toen de milieu-... meer

Milieu-investeringen naar sector en milieucompartiment, 2013-2018

Indicator | 7 april 2021

In 2018 zijn de totale milieu-investeringen ruim 7 procent hoger dan in het voorgaande jaar maar 17 procent lager dan in het topjaar 2015 waarin er grote investeringen waren in natuur- en... meer

Netto milieulasten naar sector, 2013-2018

Indicator | 7 april 2021

Voor de sectoren overheid en bedrijven zijn de netto milieulasten in 2018 gestegen met resp. 4 en 10 procent t.o.v. het voorgaande jaar. Voor de overheid zijn de netto milieulasten met ruim 9,4... meer

Milieu-uitgaven per milieucompartiment en sector, 2013-2018

Indicator | 7 april 2021

De totale uitgaven in 2018 aan milieubeschermende maatregelen bedragen 19,4 miljard euro. Dat is 6 procent meer dan het jaar ervoor en ruim 10 procent meer dan in 2013. Van de uitgaven aan... meer

Kosten en financiering natuur en landschap, 1999-2018

Indicator | 7 april 2021

In 2018 bedragen de bruto kosten voor natuur en landschap ruim 1,2 miljard euro. Dat is een toename van bijna 5,5 procent ten opzichte van het voorafgaande jaar. Het grootste deel bestaat uit... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.