Compendium voor de Leefomgeving
522 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Landschap

Nederland ligt in de Noordwest-Europese laagvlakte als een delta en is vrijwel volledig in cultuur gebracht. Het Nederlandse landschap is daarom een cultuurlandschap bij uitstek. Het is het resultaat van de wisselwerkingen tussen mens (inrichting en gebruik) en natuur (water, bodem en levensgemeenschappen).

In dit thema is het ruimtegebruik opgenomen, evenals de verschillende landschapstypen in Nederland en de ontwikkelingen daarin. De kwaliteit van het Nederlandse landschap is in beeld gebracht vanuit verschillende perspectieven.

 

Recent vernieuwd

Kosten en financiering natuur en landschap, 1999-2016

Indicator | 1 oktober 2018

In 2016 bedragen de bruto kosten voor natuur en landschap 969 miljoen euro. Er is een afname van 14 procent ten opzichte van het topjaar 2009. De overheid financiert 56 procent van de... meer

Ontwikkeling ruimtegebruik in Nationale Landschappen, 2000-2017

Indicator | 6 september 2018

Tot 2012 werden in de Nationale Landschappen minder woningen gebouwd dan het landelijk gemiddelde. Na het vervallen van het nationale beleid voor de Nationale Landschappen, in 2012,... meer

Recreatie in groenblauwe gebieden, 2006-2015

Indicator | 5 september 2018

Agrarisch gebied en bossen zijn verreweg de meest bezochte groenblauwe gebieden in Nederland. Het bezoek aan deze gebieden laat tussen 2006 en 2015 een gestage groei zien. Het... meer

Ruimtelijke samenhang natuurgebieden, 2015

Indicator | 3 september 2018

Met de sinds 1990 toegenomen oppervlakte aan natuur is ook de ruimtelijke samenhang van de natuur op het land verbeterd. Echter, een aanzienlijk deel van het Natuurnetwerk Nederland... meer

Trends in kwaliteit van natuur, 1990 - 2017

Indicator | 3 september 2018

Sinds 1994 is de gemiddelde kwaliteit van alle typen landnatuur achteruitgegaan. De daling van de gemiddelde ecosysteemkwaliteit in natuurgebieden op het land is gestopt. De laatste... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.