Compendium voor de Leefomgeving
465 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Landschap

Nederland ligt in de Noordwest-Europese laagvlakte als een delta en is vrijwel volledig in cultuur gebracht. Het Nederlandse landschap is daarom een cultuurlandschap bij uitstek. Het is het resultaat van de wisselwerkingen tussen mens (inrichting en gebruik) en natuur (water, bodem en levensgemeenschappen).

In dit onderwerp zijn onder meer indicatoren opgenomen over de verschillende landschappen in Nederland, en de ruimtelijke ontwikkelingen daarbij. De kwaliteit van het Nederlandse landschap is in beeld gebracht vanuit verschillende perspectieven, zoals openheid, beleving en waardering.

 

Recent vernieuwd

Windvermogen in Nederland, 1990-2019

Indicator | 8 september 2020

De capaciteit van de windmolens nam in 2019 enigszins toe. Deze toename komt in zijn geheel voor rekening van winmolens op land; de capaciteit van windmolens op zee bleef gelijk.

Kosten en financiering natuur en landschap, 1999-2017

Indicator | 11 augustus 2020

In 2017 bedragen de bruto kosten voor natuur en landschap 1,2 miljard euro. Dat is een toename van bijna 9 procent ten opzichte van het voorafgaande jaar. Het grootste deel bestaat uit inrichting... meer

Windturbines op land en op zee, 1990 - 2019

Indicator | 21 juli 2020

Het aantal windturbines op land en in binnenwateren is gestegen van 323 in 1990 tot 2031 eind 2019. De laatste jaren vlakt de groei op land af, doordat het aantal nieuwe windturbines dat gebouwd... meer

Geschiktheid ruimtelijke condities landnatuur, 2019

Indicator | 23 juni 2020

Met de sinds 1990 toegenomen oppervlakte aan nieuwe natuur is ook de ruimtelijke samenhang van de natuur op het land verbeterd. Echter, een aanzienlijk deel van het Natuurnetwerk Nederland bevat... meer

Index Natuur en Landschap

Indicator | 14 mei 2020

De Index Natuur en Landschap geeft het voorkomen en de ligging van de typen natuur die er in Nederland zijn en is de basis voor de natuurbeheerplannen van de provincies. Provincies gebruiken de... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.