Landschap

Nederland ligt in de Noordwest-Europese laagvlakte als een delta en is vrijwel volledig in cultuur gebracht. Het Nederlandse landschap is daarom een cultuurlandschap bij uitstek. Het is het resultaat van de wisselwerkingen tussen mens (inrichting en gebruik) en natuur (water, bodem en levensgemeenschappen).

In dit onderwerp zijn onder meer indicatoren opgenomen over de verschillende landschappen in Nederland, en de ruimtelijke ontwikkelingen daarbij. De kwaliteit van het Nederlandse landschap is in beeld gebracht vanuit verschillende perspectieven, zoals openheid, beleving en waardering.

 

Vernieuwd

Opgesteld vermogen zonnestroom, 2018-2020

Indicator | 3 augustus 2022

In 2020 is het opgestelde vermogen van zonnepanelen 10.949 megawatt. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. Grootschalig vermogen (van meer dan 15... meer

Index Natuur en Landschap

Indicator | 14 juli 2022

De Index Natuur en Landschap geeft het voorkomen en de ligging van de typen natuur die er in Nederland zijn en is de basis voor de natuurbeheerplannen van de provincies. Provincies gebruiken de... meer

Trends in kwaliteit van landnatuur en water, 1990 - 2020

Indicator | 12 juli 2022

Sinds 1994 is de gemiddelde kwaliteit van alle typen landnatuur achteruitgegaan. Sinds 1990 stijgt de natuurkwaliteit van zoet oppervlaktewater licht. De daling van de gemiddelde natuurkwaliteit... meer

Geschiktheid ruimtelijke condities landnatuur, 2021

Indicator | 28 juni 2022

Met de sinds 1990 toegenomen oppervlakte aan nieuwe natuur is ook de ruimtelijke samenhang van de natuur op het land verbeterd. Echter, een aanzienlijk deel van het Natuurnetwerk Nederland bevat... meer

Historische lijnen in het landschap, 2020

Indicator | 17 mei 2022

Het Nederlandse landschap is gevormd in een eeuwen durend intensief samenspel van menselijk handelen en natuurlijke processen. De sporen daarvan zijn nog steeds zichtbaar en vertellen het verhaal... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.