Lokale leefomgeving

Een goede leefomgeving houdt in dat bewoners en gebruikers van de openbare ruimte hun leefomgeving als herkenbaar, prettig, schoon en aantrekkelijk ervaren, zodat ze er graag wonen, werken en verblijven.
Daarbij gaat het ook om milieuaspecten, zoals veiligheidsrisico's van bedrijvigheid, geluids- en stankoverlast en straling en om de ruimtelijke aspecten zoals de aanwezigheid van groen nabij woonlocaties.

 

Vernieuwd

Gebruik van antibiotica en gemeten resistentie in de veehouderij, 1999 - 2020

Indicator | 29 september 2021

Sinds 2007 is het gebruik van antibiotica in de veehouderij flink afgenomen. Na de snelle daling van het gebruik is deze afgevlakt. Veelvuldig gebruik van antibiotica leidt tot resistentie van... meer

Externe veiligheid rond regionale luchthavens, 2010-2018

Indicator | 30 augustus 2021

De externe veiligheid rond luchthavens beschrijft het risico voor omwonenden om te overlijden door betrokkenheid bij een ongeval met een vliegtuig. Voor een aantal jaren beschrijft... meer

Geluidsbelasting rondom regionale luchthavens, 2010 en 2018

Indicator | 30 augustus 2021

Kaarten met geluidscontouren geven weer hoe de geluidbelasting door luchtverkeer er uitziet rond de luchthavens bij Groningen, Lelystad, Rotterdam, Eindhoven en Maastricht. De... meer

Externe veiligheid rond Schiphol , 2000-2018

Indicator | 30 augustus 2021

De externe veiligheid rond Schiphol beschrijft het risico voor omwonenden om te overlijden door betrokkenheid bij een ongeval met een vliegtuig. Risicocontouren op de kaart... meer

Geluidsbelasting rond Schiphol, 2000-2018

Indicator | 30 augustus 2021

Kaarten met geluidscontouren geven weer hoe de geluidbelasting door luchtverkeer er rondom Schiphol uitziet. Door de ligging van de startbanen en de woonkernen, die zoveel mogelijk... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.