Lokale leefomgeving

Een goede leefomgeving houdt in dat bewoners en gebruikers van de openbare ruimte hun leefomgeving als herkenbaar, prettig, schoon en aantrekkelijk ervaren, zodat ze er graag wonen, werken en verblijven.
Daarbij gaat het ook om milieuaspecten, zoals veiligheidsrisico's van bedrijvigheid, geluids- en stankoverlast en straling en om de ruimtelijke aspecten zoals de aanwezigheid van groen nabij woonlocaties.

 

Vernieuwd

Windturbines op land en op zee, 1990 - 2022

Indicator | 15 november 2023

Het aantal windturbines op land en in binnenwateren is gestegen van 323 in 1990 tot 2509 eind 2022. Na een stagnatie van de groei, nam het aantal in 2021 en 2022 op land met in totaal 359 turbines... meer

Vliegtuigbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2022

Indicator | 9 oktober 2023

Het aantal vluchten in het handelsverkeer van en naar Nederlandse luchthavens kende tussen 1997 en 2019 een geleidelijke toename van 400 duizend vluchten in 1997 tot 566 duizend in 2019. Door... meer

Verkoopprijs woningen, 2022

Indicator | 10 augustus 2023

In 2022 was de gemiddelde transactieprijs van een bestaande koopwoning in Nederland bijna 429 duizend euro. De gemiddelde transactieprijs in 2022 was bijna 42 duizend euro hoger (+13,6%) dan in... meer

UV-straling in Nederland, 1980-2022

Indicator | 2 augustus 2023

De hoeveelheid UV-straling is in Nederland in de afgelopen decennia toegenomen. Na de jaren negentig is de beschermende werking door ozon wel weer versterkt.

Openheid landschap

Indicator | 13 juli 2023

De meest open gebieden zijn de grote wateren, het noordelijke zeeklei- en veengebied en de IJsselmeerpolders. De meeste gesloten en kleinschalige gebieden komen verspreid voor,... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.