Compendium voor de Leefomgeving
502 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Lokale leefomgeving

Een goede leefomgeving houdt in dat bewoners en gebruikers van de openbare ruimte hun leefomgeving als herkenbaar, prettig, schoon en aantrekkelijk ervaren, zodat ze er graag wonen, werken en verblijven.
Daarbij gaat het ook om milieuaspecten, zoals veiligheidsrisico's van bedrijvigheid, geluids- en stankoverlast en straling en om de ruimtelijke aspecten zoals de aanwezigheid van groen nabij woonlocaties.

 

Recent vernieuwd

Luchtverontreiniging tijdens de jaarwisseling, 1994-2019

Indicator | 11 april 2019

De vuurwerkpiek is een unieke gebeurtenis in Nederland. Tijdens de jaarwisseling veroorzaakt vuurwerk in korte tijd forse luchtverontreiniging met onder andere sterk verhoogde niveaus... meer

Vliegbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2017

Indicator | 24 oktober 2018

In de periode 1997-2017 is het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens gestegen van 32 miljoen tot 76 miljoen. Na een terugval in 2009 steeg het aantal passagiers vanaf 2010... meer

Geluidhinder Schiphol, 2004 - 2016

Indicator | 6 september 2018

Het geluid van de vliegtuigen van en naar Schiphol leidt tot ernstige geluidhinder en slaapstoring bij omwonenden van de luchthaven. De ernstige hinder is sinds 2010 sterk toegenomen... meer

Ontwikkeling woningen in beperkingengebieden Luchthavenindelingbesluit Schiphol, 2004-2016

Indicator | 6 september 2018

De aantallen woningen in de beperkingengebieden rond Schiphol, met name voor de woonfunctie, laten over de periode 2004-2016 een wisselend beeld zien. In de sloopzones, zeer dicht bij... meer

Woningen in indicatieve zones hoogspanningslijnen, 2000 - 2017

Indicator | 6 september 2018

In de periode 2008-2015 is de circuitlengte van het landelijk koppelnet/transportnetwerk (220/380 kV), dat alle grote Nederlandse elektriciteitscentrales met elkaar en met het... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.