Compendium voor de Leefomgeving
472 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Lokale leefomgeving

Een goede leefomgeving houdt in dat bewoners en gebruikers van de openbare ruimte hun leefomgeving als herkenbaar, prettig, schoon en aantrekkelijk ervaren, zodat ze er graag wonen, werken en verblijven.
Daarbij gaat het ook om milieuaspecten, zoals veiligheidsrisico's van bedrijvigheid, geluids- en stankoverlast en straling en om de ruimtelijke aspecten zoals de aanwezigheid van groen nabij woonlocaties.

 

Recent vernieuwd

Opgesteld vermogen zonnestroom, 2018-2019

Indicator | 7 oktober 2020

In 2019 is het opgestelde vermogen van zonnepanelen 6.874 megawatt. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. Zonneparken op land dragen 13 procent bij... meer

Geluidhinder Schiphol, 2004 - 2018

Indicator | 29 september 2020

De ernstige hinder die wordt veroorzaakt door het geluid van luchtvaart was in 2018 ongeveer 60 procent hoger dan in 2004. De toename van het luchtvaartgeluid leidde tot 40% meer... meer

Ontwikkeling woningen in beperkingengebieden Luchthavenindelingenbesluit Schiphol, 2004-2018

Indicator | 29 september 2020

In de periode 2004-2018 daalde het aantal woningen in LIB1 en LIB2. In de gebieden LIB3 en LIB4 veranderde relatief weinig. In het LIB5-gebied nam het aantal woningen toe.

Luchtvaartnetwerk van Schiphol, 2004-2019

Indicator | 28 september 2020

Hoewel Schiphol in 2019 het capaciteitsplafond van 500.000 vluchten bereikte groeide de directe connectiviteit in 2019 met 1,7 procent. De hubconnectiviteit nam in 2019 iets af, maar... meer

Gebruik van antibiotica in de veehouderij en resistentie, 1999 - 2019

Indicator | 9 september 2020

Sinds 2007 is het gebruik van antibiotica in de veehouderij flink afgenomen. Na de snelle daling van het gebruik is deze afgevlakt en stagneert sinds 2016. In 2019 was er weer daling in het... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.