Lokale leefomgeving

Een goede leefomgeving houdt in dat bewoners en gebruikers van de openbare ruimte hun leefomgeving als herkenbaar, prettig, schoon en aantrekkelijk ervaren, zodat ze er graag wonen, werken en verblijven.
Daarbij gaat het ook om milieuaspecten, zoals veiligheidsrisico's van bedrijvigheid, geluids- en stankoverlast en straling en om de ruimtelijke aspecten zoals de aanwezigheid van groen nabij woonlocaties.

 

Vernieuwd

Openheid landschap

Indicator | 28 april 2022

De meest open gebieden zijn de grote wateren, het noordelijke zeeklei- en veengebied en de IJsselmeerpolders. De meeste gesloten en kleinschalige gebieden komen verspreid voor, voornamelijk op de... meer

Windturbines op land en op zee, 1990 - 2020

Indicator | 6 april 2022

Het aantal windturbines op land en in binnenwateren is gestegen van 323 in 1990 tot 2144 eind 2020. In 2020 nam het aantal op land toe, doordat het aantal nieuw gebouwde windturbines groter was... meer

Criminaliteit; geweldsmisdrijven en woninginbraken, 2010 - 2020

Indicator | 29 maart 2022

Het aandeel geweldsmisdrijven is in de periode 2010-2020 afgenomen van 7,0 per 1.000 inwoners tot 4,6 per 1.000 inwoners. Ook in absolute zin is het aantal geweldsmisdrijven afgenomen 115.815 in... meer

Luchtverontreiniging tijdens de jaarwisseling, 1994-2022

Indicator | 28 maart 2022

Tijdens de jaarwisseling veroorzaakt vuurwerk in korte tijd forse luchtverontreiniging met onder andere sterk verhoogde niveaus van fijnstof (PM10). Net als in andere jaren... meer

Nabijheid levensmiddelenwinkels en bibliotheken, 2008 - 2020

Indicator | 17 maart 2022

Nederlanders woonden in 2020 gemiddeld op 0,9 kilometer afstand van een supermarkt, gemeten over de autoweg. Overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen (slager, bakker en andere speciaalzaken... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.