Lokale leefomgeving

Een goede leefomgeving houdt in dat bewoners en gebruikers van de openbare ruimte hun leefomgeving als herkenbaar, prettig, schoon en aantrekkelijk ervaren, zodat ze er graag wonen, werken en verblijven.
Daarbij gaat het ook om milieuaspecten, zoals veiligheidsrisico's van bedrijvigheid, geluids- en stankoverlast en straling en om de ruimtelijke aspecten zoals de aanwezigheid van groen nabij woonlocaties.

 

Vernieuwd

UV-straling in Nederland, 1980-2021

Indicator | 13 december 2022

De hoeveelheid UV-straling is in Nederland in de afgelopen decennia toegenomen. Na de jaren negentig is de beschermende werking door ozon wel weer versterkt.

Windturbines op land en op zee, 1990 - 2021

Indicator | 7 december 2022

Het aantal windturbines op land en in binnenwateren is gestegen van 323 in 1990 tot 2403 eind 2021. Na een stagnatie van de groei, nam het aantal in 2020 en 2021 op land met 372 turbines toe. Rond... meer

Vliegtuigbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2021

Indicator | 14 november 2022

Na een sterke groei van het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens van 32 miljoen in 1997 tot ruim 81 miljoen in 2019, is er in 2020 en 2021 een sterke terugval van het aantal... meer

Smog in Nederland, 1990-2021

Indicator | 3 oktober 2022

Smog komt in Nederland niet vaak voor. In totaal zijn in 2021 op vijf dagen de drempelwaarden voor matige smog overschreden. Op drie dagen als gevolg van te hoge fijn stof (PM10)... meer

Bereikbaarheid arbeidsplaatsen per auto en openbaar vervoer/fiets, 2020

Indicator | 8 september 2022

De bereikbaarheid per openbaar vervoer/fiets in de spits (tussen 7:00-9:00u) is gemiddeld ruim 60 procent lager dan de bereikbaarheid per auto. In de daluren (12:00-14:00u) neemt dit verschil in... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.