Lokale leefomgeving

Een goede leefomgeving houdt in dat bewoners en gebruikers van de openbare ruimte hun leefomgeving als herkenbaar, prettig, schoon en aantrekkelijk ervaren, zodat ze er graag wonen, werken en verblijven.
Daarbij gaat het ook om milieuaspecten, zoals veiligheidsrisico's van bedrijvigheid, geluids- en stankoverlast en straling en om de ruimtelijke aspecten zoals de aanwezigheid van groen nabij woonlocaties.

 

Vernieuwd

Geurhinder per bron, 2021

Indicator | 2 maart 2023

Geuren veroorzaakt door buren, open haarden en allesbranders, barbecue en vuurkorven zijn de belangrijkste oorzaak van hinder voor inwoners van Nederland. Ruim 5 procent van de... meer

Geluidhinder per bron, 2021

Indicator | 24 februari 2023

In 2021 hebben inwoners van Nederland in hun woonomgeving vooral hinder van geluid dat wordt veroorzaakt door wegverkeer, burenlawaai en bouw -en sloopactiviteiten.

Geurhinder per bron, 2019

Indicator | 24 februari 2023

Geuren veroorzaakt door open haarden en allesbranders zijn de belangrijkste bronnen van hinder voor inwoners van Nederland. De geurhinder door riolen is de afgelopen drie jaar toegenomen.

Geluidhinder per bron, 2020

Indicator | 24 januari 2023

In 2020 hebben inwoners van Nederland in hun woonomgeving vooral hinder van geluid dat wordt veroorzaakt door wegverkeer, burenlawaai en bouw- en sloopactiviteiten.

Geurhinder per bron, 2020

Indicator | 1 januari 2023

Geuren veroorzaakt door buren zijn met bijna 6 procent de belangrijkste bron van hinder voor inwoners van Nederland in 2020. Ernstige hinder van geur afkomstig van buren, barbecue en vuurkorven,... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.