Compendium voor de Leefomgeving
494 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Milieugevaarlijke stoffen

Milieugevaarlijke stoffen zijn chemische stoffen of verbindingen die in water en bodem ongewenste effecten hebben op het functioneren van ecosystemen en op de gezondheid van mensen.
Milieugevaarlijke stoffen worden verspreid naar water, bodem en lucht door het gebruik van chemicaliƫn en producten door onder andere de industrie, landbouw en consumenten.

 

Recent vernieuwd

Biologische bestrijding van plagen in de glastuinbouw, 2012-2016

Indicator | 16 januari 2019

Op 96 procent van het areaal glasgroenten zijn in 2016 plaaginsecten en -mijten biologisch bestreden. Bij de teelt van bloemen en sierplanten onder glas was dit op 69 procent van het... meer

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw per gewas, 2012-2016

Indicator | 16 januari 2019

Het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gemeten over bijna zestig gewassen in de land- en tuinbouw, is tussen 2012 en 2016 licht gedaald. In 2016 is 88 procent van het... meer

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw per werkzame stof, 2012-2016

Indicator | 16 januari 2019

Tussen 2012 en 2016 is het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw licht gedaald. Het gebruik van middelen voor onkruidbestrijding en loofdoding is fors verminderd... meer

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2017

Indicator | 13 december 2018

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil... meer

Afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen, 2011-2016

Indicator | 6 november 2018

De afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen is in 2016 toegenomen naar 10,7 miljoen kg werkzame stof. Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.