Compendium voor de Leefomgeving
460 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Milieugevaarlijke stoffen

Milieugevaarlijke stoffen zijn chemische stoffen of verbindingen die in water en bodem ongewenste effecten hebben op het functioneren van ecosystemen en op de gezondheid van mensen.
Milieugevaarlijke stoffen worden verspreid naar water, bodem en lucht door het gebruik van chemicaliƫn en producten door onder andere de industrie, landbouw en consumenten.

 

Recent vernieuwd

Zuivering van stedelijk afvalwater: zware metalen, 1990-2018

Indicator | 15 april 2020

De afgelopen dertig jaar is voor de meeste zware metalen de belasting van het oppervlaktewater via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties aanzienlijk gedaald. De laatste... meer

Afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen, 2011-2018

Indicator | 27 maart 2020

De afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen is in 2018 afgenomen naar 9,4 miljoen kg werkzame stof. Dat is 11 procent minder dan een jaar eerder.

Afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen, 2011-2017

Indicator | 3 december 2019

De afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen is in 2017 afgenomen naar 10,6 miljoen kg werkzame stof. Dat is 2 procent minder dan een jaar eerder.

Belasting van het rioolstelsel, 1990-2017

Indicator | 1 oktober 2019

De trend in de belasting van het rioolstelsel via (afval)water wordt voor een groot deel bepaald door de lozing vanuit consumenten en zijn in de tijd redelijk stabiel.

Atmosferische depositie op binnenwater en op het rioolstelsel, 1990-2017

Indicator | 1 oktober 2019

De atmosferische depositie is voor veel stoffen een belangrijke bron voor de belasting van het oppervlaktewater en het rioolstelsel. Bij de metalen koper, zink, lood en cadmium is de... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.