Compendium voor de Leefomgeving
465 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Milieugevaarlijke stoffen

Milieugevaarlijke stoffen zijn chemische stoffen of verbindingen die in water en bodem ongewenste effecten hebben op het functioneren van ecosystemen en op de gezondheid van mensen.
Milieugevaarlijke stoffen worden verspreid naar water, bodem en lucht door het gebruik van chemicaliën en producten door onder andere de industrie, landbouw en consumenten.

 

Recent vernieuwd

Risico voor het waterleven door gewasbeschermingsmiddelen 2012-2016

Indicator | 1 september 2020

De overheid heeft in de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst beleid geformuleerd voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Conform de EU-Richtlijn duurzaam gebruik pesticiden betekent... meer

Straling in de woning, 1930-2012

Indicator | 25 augustus 2020

De radonconcentratie in Nederlandse woningen, gebouwd tussen 1930 en 2012, bedraagt gemiddeld 15,6 Bq/m3. De concentratie van vervalproducten van thoron is gemiddeld 0,64 Bq/m3... meer

Radioactieve stoffen: emissies door Nederlandse kerncentrales, 1980-2019

Indicator | 24 augustus 2020

Over het geheel genomen zijn de emissies door de Nederlandse kerncentrales sinds 1980 gedaald. Dit komt door betere zuiveringstechnieken en door het sluiten van kerncentrale Dodewaard... meer

Bijensterfte in Nederland, 2006 - 2020

Indicator | 30 juli 2020

De wintersterfte onder honingbijen is in de periode 2006-2020 vrijwel altijd hoger geweest dan het Europees gemiddelde van 10 procent, met uitzondering van de jaren 2014, 2016 en 2019. De sterfte... meer

Gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater 2013-2018

Indicator | 29 juli 2020

Het aantal gemeten overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen is tussen 2013 en 2018 afgenomen. De trendmatige verbetering is onzeker als rekening wordt gehouden met het grote aantal niet-... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.