Compendium voor de Leefomgeving
557 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Milieugevaarlijke stoffen

Milieugevaarlijke stoffen zijn chemische stoffen of verbindingen die in water en bodem ongewenste effecten hebben op het functioneren van ecosystemen en op de gezondheid van mensen.
Milieugevaarlijke stoffen worden verspreid naar water, bodem en lucht door het gebruik van chemicaliƫn en producten door onder andere de industrie, landbouw en consumenten.

 

Recent vernieuwd

Afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen, 2011-2016

Indicator | 6 november 2018

De afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen is in 2016 toegenomen naar 10,7 miljoen kg werkzame stof. Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder.

Emissies naar riool, 1990-2016

Indicator | 1 oktober 2018

De trend in emissies via (afval)water naar het riool wordt voor een groot deel bepaald door de lozing vanuit consumenten en zijn in de tijd redelijk stabiel.

Atmosferische depositie op binnenwater en op het rioolstelsel, 1990-2016

Indicator | 1 oktober 2018

De atmosferische depositie is voor veel stoffen een belangrijke bron voor de belasting van het oppervlaktewater en het rioolstelsel. Bij de metalen koper, zink, lood en cadmium is de... meer

Gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater 2016

Indicator | 5 september 2018

De milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater is door emissiebeperkende maatregelen rond het jaar 2000 sterk gedaald. Echter, het aandeel meetpunten met... meer

Zuivering van stedelijk afvalwater: zware metalen, 1981-2016

Indicator | 7 mei 2018

De afgelopen dertig jaar is voor de meeste zware metalen de belasting van het oppervlaktewater via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties aanzienlijk gedaald. De laatste... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.