Compendium voor de Leefomgeving
475 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Milieugevaarlijke stoffen

Milieugevaarlijke stoffen zijn chemische stoffen of verbindingen die in water en bodem ongewenste effecten hebben op het functioneren van ecosystemen en op de gezondheid van mensen.
Milieugevaarlijke stoffen worden verspreid naar water, bodem en lucht door het gebruik van chemicaliƫn en producten door onder andere de industrie, landbouw en consumenten.

 

Recent vernieuwd

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2018

Indicator | 12 september 2019

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil... meer

Bestrijdingsmiddelengebruik door de overheid, 1992-2018

Indicator | 29 augustus 2019

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen door de overheid is in 2018 82 procent lager dan in 2013. De resterende chemische onkruidbestrijding is vooral toegepast op spoorbanen en... meer

Bijensterfte in Nederland, 2006 - 2019

Indicator | 21 juni 2019

De wintersterfte onder honingbijen is in de periode 2006-2019 vrijwel altijd hoger geweest dan het Europees gemiddelde van 10 procent, met uitzondering van de jaren 2014, 2016 en 2019... meer

Biologische bestrijding van plagen in de glastuinbouw, 2012-2016

Indicator | 16 januari 2019

Op 96 procent van het areaal glasgroenten zijn in 2016 plaaginsecten en -mijten biologisch bestreden. Bij de teelt van bloemen en sierplanten onder glas was dit op 69 procent van het... meer

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw per gewas, 2012-2016

Indicator | 16 januari 2019

Het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gemeten over bijna zestig gewassen in de land- en tuinbouw, is tussen 2012 en 2016 licht gedaald. In 2016 is 88 procent van het... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.