Milieugevaarlijke stoffen

Milieugevaarlijke stoffen zijn chemische stoffen of verbindingen die in water en bodem ongewenste effecten hebben op het functioneren van ecosystemen en op de gezondheid van mensen. Milieugevaarlijke stoffen worden verspreid naar water, bodem en lucht door het gebruik van chemicaliën en producten door onder andere de industrie, landbouw en consumenten.

 

Vernieuwd

Zuivering van stedelijk afvalwater: zware metalen, 1990-2020

Indicator | 14 juni 2022

De afgelopen dertig jaar is voor de meeste zware metalen de belasting van het oppervlaktewater via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties aanzienlijk gedaald. De laatste jaren... meer

Bijensterfte in Nederland, 2006 - 2021

Indicator | 18 maart 2022

De wintersterfte onder honingbijen is in de periode 2006-2021 vrijwel altijd hoger geweest dan het Europees gemiddelde van 10 procent, met uitzondering van de jaren 2014, 2016 en 2019. De sterfte... meer

Purperslak en aangroeiwerende verven, 1960-2021

Indicator | 22 februari 2022

Door de afname van de hoeveelheid tributyltin in het water, een stof in aangroeiwerende verven, is de populatie van de purperslak in de Oosterschelde hersteld. In de Westerschelde is de soort... meer

Radioactiviteit in oppervlaktewater, 1980-2019

Indicator | 10 februari 2022

Sinds 1995 vertoont de hoeveelheid radioactiviteit, die Nederland via de Rijn, Maas en de Schelde binnenstroomt een redelijk stabiel beeld, bijvoorbeeld voor de alfa-activiteit in de Rijn en Maas... meer

Belasting van het rioolstelsel, 1990-2019

Indicator | 26 januari 2022

De trend in de belasting van het rioolstelsel via (afval)water wordt voor een groot deel bepaald door de lozing vanuit consumenten en is in de tijd redelijk stabiel.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.