Compendium voor de Leefomgeving
463 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Milieukwaliteit en natuur

De veranderingen in de milieukwaliteit kunnen invloed hebben op het voorkomen van planten en dieren. In veel gevallen is er een complex van externe factoren die het voorkomen van planten en dieren bepalen. Zoveel als mogelijk is steeds de hoofdoorzaak van verandering vermeld. Een aantal sprekende voorbeelden is in dit thema opgenomen.

 

Recent vernieuwd

Vinddatum eerste kievitsei in Friesland, 1901-2020

Indicator | 12 maart 2020

Het eerste kievitsei is de afgelopen honderd jaar steeds vroeger in het jaar gevonden. Klimaatverandering lijkt hierbij een belangrijke factor.

Dagvlinders van graslanden, 1890-2018

Indicator | 5 februari 2020

In de afgelopen eeuw zijn graslandvlinders gemiddeld minstens 80 procent in verspreiding achteruitgegaan. Vanaf 1990 is het aantal graslandvlinders min of meer stabiel.

Fauna van de heide, 1990-2018

Indicator | 5 februari 2020

Veel kenmerkende diersoorten van de heide zijn achteruitgegaan sinds 1990.

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2018

Indicator | 12 september 2019

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil... meer

Bijensterfte in Nederland, 2006 - 2019

Indicator | 21 juni 2019

De wintersterfte onder honingbijen is in de periode 2006-2019 vrijwel altijd hoger geweest dan het Europees gemiddelde van 10 procent, met uitzondering van de jaren 2014, 2016 en 2019... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.