Milieukwaliteit en natuur

De veranderingen in de milieukwaliteit kunnen invloed hebben op het voorkomen van planten en dieren. In veel gevallen is er een complex van externe factoren die het voorkomen van planten en dieren bepalen. Zoveel als mogelijk is steeds de hoofdoorzaak van verandering vermeld. Een aantal sprekende voorbeelden is in dit thema opgenomen.

 

Vernieuwd

Watergebruik in de land- en tuinbouw, 2001-2019

Indicator | 15 juli 2021

Het watergebruik daalde in 2019 ten opzichte van 2018, maar bereikt alsnog een hoog punt vanwege de droogte in dat jaar. Irrigatie vraagt het meeste water op de land- en tuinbouwbedrijven.

Trend van dagvlinders, 1992-2020

Indicator | 7 juni 2021

De achteruitgang van de vlinderpopulaties is nog niet gestuit. In historisch perspectief is de achteruitgang in verspreiding aan het afvlakken, maar in populatieaantallen gaat de afname door.

Fauna van de heide, 1990-2019

Indicator | 17 april 2021

Veel kenmerkende diersoorten van de heide zijn achteruitgegaan sinds 1990.

Vliegperiode vlinders, 1992-2020, en libellen, 1999-2020

Indicator | 17 maart 2021

De vliegperiode van zowel vlinders als libellen begint vroeger door de warmere lentes.

Vinddatum eerste kievitsei in Fryslân, 1901-2021

Indicator | 11 maart 2021

Het eerste kievitsei is de afgelopen honderd jaar steeds vroeger in het jaar gevonden. Klimaatverandering is hierbij een belangrijke factor.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.