Milieukwaliteit en natuur

De veranderingen in de milieukwaliteit kunnen invloed hebben op het voorkomen van planten en dieren. In veel gevallen is er een complex van externe factoren die het voorkomen van planten en dieren bepalen. Zoveel als mogelijk is steeds de hoofdoorzaak van verandering vermeld. Een aantal sprekende voorbeelden is in dit thema opgenomen.

 

Vernieuwd

Geschiktheid ruimtelijke condities landnatuur, 2021

Indicator | 28 juni 2022

Met de sinds 1990 toegenomen oppervlakte aan nieuwe natuur is ook de ruimtelijke samenhang van de natuur op het land verbeterd. Echter, een aanzienlijk deel van het Natuurnetwerk Nederland bevat... meer

Watergebruik in de land- en tuinbouw, 2001-2020

Indicator | 14 juni 2022

Vanwege droogte in het groeiseizoen van het jaar 2020, steeg het watergebruik ten opzichte van 2019. De afgelopen drie jaren (2018-2020) zijn relatief droge jaren waarbij het watergebruik hoger... meer

Milieudruk door stikstofdepositie op landnatuur, 2020

Indicator | 2 juni 2022

De milieudruk door stikstofdepositie is sinds de jaren negentig verminderd. Het areaal met een slechte conditie voor het duurzaam voorkomen van landnatuur is sterk verminderd ten gunste van het... meer

Fauna van de heide, 1990-2020

Indicator | 3 mei 2022

Veel kenmerkende diersoorten van de heide zijn achteruitgegaan sinds 1990.

Dagvlinders van graslanden, 1992-2020

Indicator | 24 maart 2022

Vanaf 1992 fluctueert de populatietrend van graslandvlinders; in de laatste twaalf jaar is er sprake van een matige afname. In de afgelopen eeuw zijn graslandvlinders gemiddeld minstens 80 procent... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.