Milieukwaliteit en natuur

De veranderingen in de milieukwaliteit kunnen invloed hebben op het voorkomen van planten en dieren. In veel gevallen is er een complex van externe factoren die het voorkomen van planten en dieren bepalen. Zoveel als mogelijk is steeds de hoofdoorzaak van verandering vermeld. Een aantal sprekende voorbeelden is in dit thema opgenomen.

 

Vernieuwd

Fauna van de heide, 1990-2019

Indicator | 17 april 2021

Veel kenmerkende diersoorten van de heide zijn achteruitgegaan sinds 1990.

Vliegperiode vlinders, 1992-2020, en libellen, 1999-2020

Indicator | 17 maart 2021

De vliegperiode van zowel vlinders als libellen begint vroeger door de warmere lentes.

Vinddatum eerste kievitsei in Fryslân, 1901-2021

Indicator | 11 maart 2021

Het eerste kievitsei is de afgelopen honderd jaar steeds vroeger in het jaar gevonden. Klimaatverandering is hierbij een belangrijke factor.

Temperatuur oppervlaktewater, 1910 - 2019

Indicator | 22 december 2020

De gemiddelde watertemperatuur van de grote rivieren is met bijna drie graden toegenomen in de afgelopen honderd jaar. De lozing van koelwater en de stijging van de luchttemperatuur... meer

Bruinvis in de Noordzee, 1991 - 2019

Indicator | 22 november 2020

De bruinvis was eeuwenlang algemeen in het Nederlands deel van de Noordzee, maar is in de loop van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw verdwenen. Sinds halverwege de jaren negentig is de... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.