Compendium voor de Leefomgeving
557 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Ontwikkelingen in de maatschappij

De ontwikkeling van de bevolking en de economie in Nederland, en de specifieke ligging van Nederland in Europa staan aan de basis voor een hoge milieudruk in Nederland. Zo is Nederland één van de meest dichtbevolkte landen van de wereld met een hoge graad van industrialisatie. De laatste decennia heeft de dienstensector zich sterk ontwikkeld.

De ligging van Nederland aan zee en de uitmonding van een aantal belangrijke rivieren in de Noordzee maakt Nederland een belangrijk transportland voor goederen over de Rijn en Maas. Maar ook in het wegvervoer, richting Duitsland en België en verder gelegen landen binnen de Europese Unie, speelt Nederland een belangrijke rol.

 

Recent vernieuwd

Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2017

Indicator | 16 oktober 2018

Tussen 2015 en 2017 is het totaal aantal voertuigkilometers binnen Nederland, inclusief door brom- en snorfietsen, met bijna 7 procent toegenomen tot 141 miljard kilometer. Hiervan is... meer

Aantal motorvoertuigen, 1990-2017

Indicator | 16 oktober 2018

Het aantal motorvoertuigen is in 2017 is licht gestegen tot 10 miljoen, te weten 8,3 miljoen personenauto's, 1,1 miljoen bedrijfsvoertuigen en bijna 700 duizend motorfietsen.... meer

Goederenvervoer van en naar Nederland naar vervoerswijze, 1998-2017

Indicator | 16 oktober 2018

Het binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer is sinds 1998 met ruim 25% gegroeid. De totale hoeveelheid vervoerde goederen heeft in 2017 het hoogste punt tot nu toe bereikt... meer

Reizigerskilometers in Nederland door de Nederlandse bevolking, 2010-2017

Indicator | 16 oktober 2018

In 2017 werden 194 miljard reizigerskilometers afgelegd. Dat is iets minder dan in 2016. Met ruim 71 procent werden hiervan de meeste kilometers gereisd in een personenauto. Het... meer

Recreatie in groenblauwe gebieden, 2006-2015

Indicator | 5 september 2018

Agrarisch gebied en bossen zijn verreweg de meest bezochte groenblauwe gebieden in Nederland. Het bezoek aan deze gebieden laat tussen 2006 en 2015 een gestage groei zien. Het bezoek... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.