Compendium voor de Leefomgeving
521 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Ontwikkelingen in de maatschappij

De ontwikkeling van de bevolking en de economie in Nederland, en de specifieke ligging van Nederland in Europa staan aan de basis voor een hoge milieudruk in Nederland. Zo is Nederland één van de meest dichtbevolkte landen van de wereld met een hoge graad van industrialisatie. De laatste decennia heeft de dienstensector zich sterk ontwikkeld.

De ligging van Nederland aan zee en de uitmonding van een aantal belangrijke rivieren in de Noordzee maakt Nederland een belangrijk transportland voor goederen over de Rijn en Maas. Maar ook in het wegvervoer, richting Duitsland en België en verder gelegen landen binnen de Europese Unie, speelt Nederland een belangrijke rol.

 

Recent vernieuwd

Broeikasgas en CO2-intensiteit bedrijven, 1995-2017

Indicator | 18 maart 2019

De broeikasgasintensiteit is de laatste 23 jaar gedaald. Dat betekent dat de milieuefficiency met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen van bedrijven is verbeterd.

Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2017

Indicator | 13 maart 2019

De landbouw levert de grootste bijdrage aan de verzuring; de industrie en de energievoorziening dragen samen voor meer dan de helft bij aan het milieuthema Klimaatverandering.

Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2017

Indicator | 13 maart 2019

In 2017 legden producenten aanzienlijk meer druk op het milieu dan consumenten.

Milieurekeningen: methodologie

Indicator | 12 maart 2019

De milieurekeningen brengen een koppeling tot stand tussen de nationale rekeningen van het CBS en de milieustatistieken. Doordat de milieucijfers in de milieurekeningen worden... meer

Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2017

Indicator | 12 maart 2019

Bij de milieuthema's Klimaatverandering, Verzuring en Afvalbeheer leveren de producenten met 82 procent of meer de grootste bijdrage.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.