Ontwikkelingen in de maatschappij

De ontwikkeling van de bevolking en de economie in Nederland, en de specifieke ligging van Nederland in Europa staan aan de basis voor een hoge milieudruk in Nederland. Zo is Nederland één van de meest dichtbevolkte landen van de wereld met een hoge graad van industrialisatie. De laatste decennia heeft de dienstensector zich sterk ontwikkeld.
De ligging van Nederland aan zee en de uitmonding van een aantal belangrijke rivieren in de Noordzee maakt Nederland een belangrijk transportland voor goederen over de Rijn en Maas. Maar ook in het wegvervoer, richting Duitsland en België en verder gelegen landen binnen de Europese Unie, speelt Nederland een belangrijke rol.

 

Vernieuwd

Draagvlak voor natuur en natuurbeleid, 2021

Indicator | 21 november 2022

Bijna alle Nederlanders vinden het belangrijk dat bestaande natuurgebieden worden beschermd. De overheid neemt maatregelen om de achteruitgang te stoppen. De meerderheid van de Nederlanders vindt... meer

Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989 - 2021

Indicator | 21 november 2022

De totale aanhang van de vier grootste natuurorganisaties is 1.746.416 leden in 2021. Dat is een stijging van 4,9% vergeleken met 2019. Natuurmonumenten heeft de meeste leden/donateurs in 2021 (... meer

Actieve betrokkenheid bij natuurbescherming, 2021

Indicator | 16 november 2022

In 2021 ondernam twee derde van de volwassen bevolking één of meer van de onderstaande activiteiten voor de natuur. Steeds meer Nederlanders zijn actief betrokken bij natuurbescherming. Vooral het... meer

Vliegtuigbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2021

Indicator | 14 november 2022

Na een sterke groei van het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens van 32 miljoen in 1997 tot ruim 81 miljoen in 2019, is er in 2020 en 2021 een sterke terugval van het aantal... meer

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw per gewas, 2012-2016-2020

Indicator | 3 november 2022

Het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gemeten over 42 gewassen in de land- en tuinbouw, is sinds 2016 gedaald met ruim 11 procent. In 2020 is 90 procent van het totale gebruik van... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.