Compendium voor de Leefomgeving
472 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Ontwikkelingen in de maatschappij

De ontwikkeling van de bevolking en de economie in Nederland, en de specifieke ligging van Nederland in Europa staan aan de basis voor een hoge milieudruk in Nederland. Zo is Nederland één van de meest dichtbevolkte landen van de wereld met een hoge graad van industrialisatie. De laatste decennia heeft de dienstensector zich sterk ontwikkeld.

De ligging van Nederland aan zee en de uitmonding van een aantal belangrijke rivieren in de Noordzee maakt Nederland een belangrijk transportland voor goederen over de Rijn en Maas. Maar ook in het wegvervoer, richting Duitsland en België en verder gelegen landen binnen de Europese Unie, speelt Nederland een belangrijke rol.

 

Recent vernieuwd

Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989 - 2018

Indicator | 3 oktober 2019

De totale aanhang van de vier grootste natuurorganisaties is in 2018 verder gedaald tot 1.826.391 leden. Dat is een daling van 3% vergeleken met 2017. Natuurmonumenten heeft de meeste... meer

Vliegbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2018

Indicator | 27 september 2019

In de periode 1997-2018 is het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens gestegen van 32 miljoen tot bijna 80 miljoen. Na een terugval in 2009 steeg het aantal passagiers vanaf... meer

Wegverkeer: volumeontwikkeling en milieudruk, 1990-2018

Indicator | 27 september 2019

Dankzij maatregelen zijn de emissies van fijnstof en stikstofoxiden gedaald bij een toegenomen aantal kilometers dat voertuigen afleggen. De emissie van kooldioxide is door de toename... meer

Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2018

Indicator | 25 september 2019

Het toegenomen wegverkeer is de belangrijkste oorzaak van de groei in het energieverbruik door de doelgroep Verkeer en vervoer. Personenauto's nemen het grootste deel van deze groei... meer

Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2018

Indicator | 25 september 2019

Tussen 2015 en 2018 is het totaal aantal voertuigkilometers binnen Nederland, inclusief door brom- en snorfietsen, met 6 procent toegenomen tot 143 miljard kilometer. Hiervan is 111... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.