Ontwikkelingen in de maatschappij

De ontwikkeling van de bevolking en de economie in Nederland, en de specifieke ligging van Nederland in Europa staan aan de basis voor een hoge milieudruk in Nederland. Zo is Nederland één van de meest dichtbevolkte landen van de wereld met een hoge graad van industrialisatie. De laatste decennia heeft de dienstensector zich sterk ontwikkeld.

De ligging van Nederland aan zee en de uitmonding van een aantal belangrijke rivieren in de Noordzee maakt Nederland een belangrijk transportland voor goederen over de Rijn en Maas. Maar ook in het wegvervoer, richting Duitsland en België en verder gelegen landen binnen de Europese Unie, speelt Nederland een belangrijke rol.

 

Vernieuwd

Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2019

Indicator | 21 januari 2021

Bij de milieuthema's Klimaatverandering, Verzuring en Afvalbeheer leveren de producenten met 82 procent of meer de grootste bijdrage.

Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989 - 2019

Indicator | 20 januari 2021

De totale aanhang van de vier grootste natuurorganisaties is in 2019 verder gedaald tot 1.776.711 leden. Dat is een daling van 2,7% vergeleken met 2018. Natuurmonumenten heeft de meeste leden in... meer

Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2019

Indicator | 19 januari 2021

De landbouw levert de grootste bijdrage aan de verzuring; de industrie en de energievoorziening dragen samen voor meer dan de helft bij aan het milieuthema Klimaatverandering.

Milieurekeningen: methodologie

Indicator | 19 januari 2021

De milieurekeningen brengen een koppeling tot stand tussen de nationale rekeningen van het CBS en de milieustatistieken. Doordat de milieucijfers in de milieurekeningen worden berekend volgens de... meer

Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2019

Indicator | 19 januari 2021

In 2019 legden producenten aanzienlijk meer druk op het milieu dan consumenten.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.