Compendium voor de Leefomgeving
468 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Ontwikkelingen in de maatschappij

De ontwikkeling van de bevolking en de economie in Nederland, en de specifieke ligging van Nederland in Europa staan aan de basis voor een hoge milieudruk in Nederland. Zo is Nederland één van de meest dichtbevolkte landen van de wereld met een hoge graad van industrialisatie. De laatste decennia heeft de dienstensector zich sterk ontwikkeld.

De ligging van Nederland aan zee en de uitmonding van een aantal belangrijke rivieren in de Noordzee maakt Nederland een belangrijk transportland voor goederen over de Rijn en Maas. Maar ook in het wegvervoer, richting Duitsland en België en verder gelegen landen binnen de Europese Unie, speelt Nederland een belangrijke rol.

 

Recent vernieuwd

Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2018

Indicator | 14 januari 2020

Bij de milieuthema's Klimaatverandering, Verzuring en Afvalbeheer leveren de producenten met 81 procent of meer de grootste bijdrage.

Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2018

Indicator | 14 januari 2020

In 2018 legden producenten aanzienlijk meer druk op het milieu dan consumenten.

Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2018

Indicator | 14 januari 2020

De landbouw levert de grootste bijdrage aan de verzuring; de industrie en de energievoorziening dragen samen voor meer dan de helft bij aan het milieuthema Klimaatverandering.

Kaart bodemgebruik van Nederland, 2015

Indicator | 8 januari 2020

Nederland is een groen land; meer dan vier vijfde van het oppervlak is in gebruik voor recreatie, landbouw, bos en natuur. Het ruimtegebruik verschilt sterk per provincie.

Veranderingen bodemgebruik, 1996 - 2015

Indicator | 7 januari 2020

Tussen 1996 en 2015 is de totale oppervlakte verkeersterrein, bebouwd terrein en semi-bebouwd terrein (rode ruimte) in Nederland toegenomen en de totale oppervlakte recreatie-,... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.