Ontwikkelingen in de maatschappij

De ontwikkeling van de bevolking en de economie in Nederland, en de specifieke ligging van Nederland in Europa staan aan de basis voor een hoge milieudruk in Nederland. Zo is Nederland één van de meest dichtbevolkte landen van de wereld met een hoge graad van industrialisatie. De laatste decennia heeft de dienstensector zich sterk ontwikkeld.
De ligging van Nederland aan zee en de uitmonding van een aantal belangrijke rivieren in de Noordzee maakt Nederland een belangrijk transportland voor goederen over de Rijn en Maas. Maar ook in het wegvervoer, richting Duitsland en België en verder gelegen landen binnen de Europese Unie, speelt Nederland een belangrijke rol.

 

Vernieuwd

Afzet van gewasbeschermingsmiddelen, 2011-2021

Indicator | 23 maart 2023

De afzet van gewasbeschermingsmiddelen is in 2021 afgenomen naar 9,4 miljoen kg werkzame stof. Dat is 5 procent minder dan een jaar eerder. Sinds 2018 is de afzet onder de 10 miljoen kg.

Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2021

Indicator | 21 maart 2023

Bij de milieuthema's Klimaatverandering, Verzuring en Afvalbeheer leveren de producenten met 85 procent of meer de grootste bijdrage.

Bruto toegevoegde waarde en milieudruk door de industrie, 1995-2021

Indicator | 21 maart 2023

Terwijl de bruto toegevoegde waarde van de industrie in de periode 1995-2021 is toegenomen met 64 procent, is de milieuvervuiling door de belangrijkste stoffen in de industrie afgenomen.

Broeikasgas- en CO2-intensiteit bedrijven, 1995-2021

Indicator | 21 maart 2023

De broeikasgasintensiteit is de laatste 27 jaar gedaald. Dat betekent dat de milieu-efficiëntie met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen van bedrijven is verbeterd.

Reizigerskilometers in Nederland door de Nederlandse bevolking, 2018-2021

Indicator | 20 maart 2023

In 2021 werden ruim 168,4 miljard reizigerskilometers afgelegd. Dat is 11 procent meer dan in 2020. Hiervan werd bijna 69 procent gereisd in een personenauto als bestuurder of passagier. De fiets... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.