Compendium voor de Leefomgeving
494 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Ontwikkelingen in de maatschappij

De ontwikkeling van de bevolking en de economie in Nederland, en de specifieke ligging van Nederland in Europa staan aan de basis voor een hoge milieudruk in Nederland. Zo is Nederland één van de meest dichtbevolkte landen van de wereld met een hoge graad van industrialisatie. De laatste decennia heeft de dienstensector zich sterk ontwikkeld.

De ligging van Nederland aan zee en de uitmonding van een aantal belangrijke rivieren in de Noordzee maakt Nederland een belangrijk transportland voor goederen over de Rijn en Maas. Maar ook in het wegvervoer, richting Duitsland en België en verder gelegen landen binnen de Europese Unie, speelt Nederland een belangrijke rol.

 

Recent vernieuwd

Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2018

Indicator | 6 mei 2019

Per 1 januari 2019 telde Nederlandse bevolking 17,3 miljoen inwoners. Het percentage jongeren neemt af, terwijl het percentage 65-plussers toeneemt. De levensverwachting van zowel... meer

Bruto toegevoegde waarde en milieudruk door de industrie, 1995-2017

Indicator | 30 april 2019

Terwijl de bruto toegevoegde waarde van de industrie in de periode 1995-2017 is toegenomen met 47 procent, is de milieuvervuiling door de belangrijkste stoffen in de industrie... meer

Energieprijzen voor enkele energiedragers, 2010-2018

Indicator | 30 april 2019

De energieprijzen fluctueren en vertonen niet allemaal hetzelfde beeld. Na hoge prijzen in 2011 tot en met 2014 is de olieprijs weer gedaald. De kolenprijs is de laatste jaren flink... meer

Actieve betrokkenheid bij natuurbescherming, 2017

Indicator | 23 april 2019

In 2017 ondernam bijna 60% van de bevolking één of meer activiteiten voor de natuur. Vooral het aantal mensen dat afval opruimt en het aantal mensen dat planten en dieren... meer

Verbruik van hernieuwbare energie voor vervoer, 2005-2017

Indicator | 9 april 2019

Het verbruik van hernieuwbare energie voor vervoer groeit vanaf 2007 doordat de overheid leveranciers van benzine en diesel heeft verplicht om hernieuwbare energie te leveren. Toch... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.