Ontwikkelingen in de maatschappij

De ontwikkeling van de bevolking en de economie in Nederland, en de specifieke ligging van Nederland in Europa staan aan de basis voor een hoge milieudruk in Nederland. Zo is Nederland één van de meest dichtbevolkte landen van de wereld met een hoge graad van industrialisatie. De laatste decennia heeft de dienstensector zich sterk ontwikkeld.
De ligging van Nederland aan zee en de uitmonding van een aantal belangrijke rivieren in de Noordzee maakt Nederland een belangrijk transportland voor goederen over de Rijn en Maas. Maar ook in het wegvervoer, richting Duitsland en België en verder gelegen landen binnen de Europese Unie, speelt Nederland een belangrijke rol.

 

Vernieuwd

Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989 - 2020

Indicator | 6 december 2021

De totale aanhang van de vier grootste natuurorganisaties is in 2020 gestegen tot 1.878.044 leden. Dat is een stijging van 12,8% vergeleken met 2019. Natuurmonumenten heeft de meeste leden/... meer

Windvermogen in Nederland, 1990-2020

Indicator | 21 oktober 2021

De capaciteit van de windmolens nam in 2020 fors toe met bijna 48 procent. Deze toename komt vooral door de toename van windmolens op zee. De capaciteit van windmolens op land steeg... meer

Consumptieve bestedingen, 2005-2020

Indicator | 15 oktober 2021

In 2020 is de consumptie door huishoudens met 6,2 procent gedaald ten opzichte van 2019.

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2020

Indicator | 15 oktober 2021

Voorlopige cijfers over de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de Nederlandse economie laten in 2020 een krimp van 3,8 procent zien. Dat is de grootste terugval sinds de... meer

Nederlandse in- en uitvoer, 2005-2020

Indicator | 15 oktober 2021

In 2020 is het handelssaldo met bijna 3,6 miljard gestegen naar 83,3 miljard euro.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.