Compendium voor de Leefomgeving
473 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Ontwikkelingen in de maatschappij

De ontwikkeling van de bevolking en de economie in Nederland, en de specifieke ligging van Nederland in Europa staan aan de basis voor een hoge milieudruk in Nederland. Zo is Nederland één van de meest dichtbevolkte landen van de wereld met een hoge graad van industrialisatie. De laatste decennia heeft de dienstensector zich sterk ontwikkeld.

De ligging van Nederland aan zee en de uitmonding van een aantal belangrijke rivieren in de Noordzee maakt Nederland een belangrijk transportland voor goederen over de Rijn en Maas. Maar ook in het wegvervoer, richting Duitsland en België en verder gelegen landen binnen de Europese Unie, speelt Nederland een belangrijke rol.

 

Recent vernieuwd

Bestrijdingsmiddelengebruik door de overheid, 1992-2018

Indicator | 29 augustus 2019

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen door de overheid is in 2018 82 procent lager dan in 2013. De resterende chemische onkruidbestrijding is vooral toegepast op spoorbanen en... meer

Energieverbruik door de industrie, 1990-2018

Indicator | 8 augustus 2019

In 2018 is het energieverbruik door de industrie (inclusief raffinaderijen) met 3,8 procent afgenomen. In de grootste branche binnen de industrie, de chemie en farmaceutische... meer

Energieverbruik door huishoudens, 1990-2018

Indicator | 8 augustus 2019

In 2018 verbruiken huishoudens even veel energie dan in het jaar ervoor. Het aardgas- en elektriciteitsverbruik is in vrijstaande woningen hoger dan in appartementen; evenzo is het... meer

Gebruiksfuncties van de Noordzee, 2019

Indicator | 24 juni 2019

Het Nederlands Continentaal Plat van de Noordzee geeft plaats aan een groot aantal economische gebruiksfuncties. Deze staan vaak op gespannen voet met de natuurfuncties van het gebied... meer

Ontwikkeling veestapel op landbouwbedrijven, 1980-2018

Indicator | 12 juni 2019

De omvang van de Nederlandse veestapel heeft een vrij grillig verloop. Dit verloop wordt mede aangestuurd door nationale en Europese wet- en regelgeving. Ook de uitbraken van... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.