Compendium voor de Leefomgeving
463 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Ontwikkelingen in de maatschappij

De ontwikkeling van de bevolking en de economie in Nederland, en de specifieke ligging van Nederland in Europa staan aan de basis voor een hoge milieudruk in Nederland. Zo is Nederland één van de meest dichtbevolkte landen van de wereld met een hoge graad van industrialisatie. De laatste decennia heeft de dienstensector zich sterk ontwikkeld.

De ligging van Nederland aan zee en de uitmonding van een aantal belangrijke rivieren in de Noordzee maakt Nederland een belangrijk transportland voor goederen over de Rijn en Maas. Maar ook in het wegvervoer, richting Duitsland en België en verder gelegen landen binnen de Europese Unie, speelt Nederland een belangrijke rol.

 

Recent vernieuwd

Afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen, 2011-2018

Indicator | 27 maart 2020

De afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen is in 2018 afgenomen naar 9,4 miljoen kg werkzame stof. Dat is 11 procent minder dan een jaar eerder.

Biologische landbouw: arealen en veestapels, 2011-2019

Indicator | 27 maart 2020

In 2019 telt Nederland 68 duizend hectare biologische landbouwgrond. Dat is ruim 4000 hectare meer als het jaar ervoor. Daarmee wordt op 3,8 procent van het totale landbouwareaal... meer

Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2019

Indicator | 9 maart 2020

Per 1 januari 2020 telde de Nederlandse bevolking 17,4 miljoen inwoners. Het percentage jongeren neemt af, terwijl het percentage 65-plussers toeneemt. De levensverwachting van zowel... meer

Broeikasgas en CO2-intensiteit bedrijven, 1995-2018

Indicator | 27 februari 2020

De broeikasgasintensiteit is de laatste 24 jaar gedaald. Dat betekent dat de milieu-efficiëntie met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen van bedrijven is verbeterd.

Huishoudens en milieubelastingen, 2001-2018

Indicator | 26 februari 2020

Het grootste deel van de milieubelastingen en -heffingen wordt geïnd bij huishoudens: in 2018 betaalden zij van elke geïncasseerde euro 63 eurocent. Milieubelastingen gaan naar de... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.