Compendium voor de Leefomgeving
547 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Ontwikkelingen in de maatschappij

De ontwikkeling van de bevolking en de economie in Nederland, en de specifieke ligging van Nederland in Europa staan aan de basis voor een hoge milieudruk in Nederland. Zo is Nederland één van de meest dichtbevolkte landen van de wereld met een hoge graad van industrialisatie. De laatste decennia heeft de dienstensector zich sterk ontwikkeld.

De ligging van Nederland aan zee en de uitmonding van een aantal belangrijke rivieren in de Noordzee maakt Nederland een belangrijk transportland voor goederen over de Rijn en Maas. Maar ook in het wegvervoer, richting Duitsland en België en verder gelegen landen binnen de Europese Unie, speelt Nederland een belangrijke rol.

 

Recent vernieuwd

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2017

Indicator | 27 november 2018

Voorlopige cijfers over de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de Nederlandse economie laten in 2017 een groei van 2,9 procent zien. Het gematigde herstel dat halverwege 2013... meer

Investeringen in de bouw, 1995-2017

Indicator | 26 november 2018

De waarde van de investeringen in woningen, gebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken (GWW-werken) en overdrachtskosten op grond is in 2017 met 6,7 procent toegenomen ten... meer

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid, 2005-2017

Indicator | 22 november 2018

In 2017 nam de toegevoegde waarde van de dienstverlening toe met 2,9 procent. De werkgelegenheid steeg met 2,5 procent. Het belang van de dienstverlening in de totale economie werd... meer

Consumptieve bestedingen, 2005-2017

Indicator | 22 november 2018

In 2017 is de consumptie door huishoudens met 2,1 procent gestegen ten opzichte van 2016.

Bruto toegevoegde waarde van de industrie, 2005-2017

Indicator | 22 november 2018

De bruto toegevoegde waarde van de industrie is in 2017 met 4,1 procent gegroeid. Na drie jaar van lichte groei heeft de industrie qua omvang het niveau van vóór de kredietcrisis... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.