Compendium voor de Leefomgeving
462 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Ozonlaagaantasting

Door menselijk handelen komen CFK's en halonen (chloor- en broomverbindingen) in de atmosfeer. Hierdoor is de dikte van de ozonlaag de afgelopen 25 jaar afgenomen. De aantasting van de ozonlaag leidt tot een toename van UV-straling met schadelijke gevolgen voor mens en natuur.

Ozonlaagaantasting heeft een mondiaal karakter en wordt dan ook vooral via internationale afspraken en verdragen aangepakt.

 

Recent vernieuwd

Dikte van de ozonlaag, 1980-2019

Indicator | 8 januari 2020

De dikte van de ozonlaag is wereldwijd de afgelopen 25 jaar met 5% afgenomen. De ozonlaag is vooral dunner geworden in de periode 1980-1990. Sinds het begin van de jaren negentig is... meer

Concentratie ozonlaagafbrekende stoffen, 1978-2017

Indicator | 22 november 2019

De concentratie van ozonlaagafbrekende stoffen in de atmosfeer daalt langzaam verder.

Concentratie ozonlaagafbrekende stoffen, 1978-2016

Indicator | 7 juni 2018

De concentratie van ozonlaagafbrekende stoffen in de atmosfeer daalt langzaam verder.

Dikte van de ozonlaag, 1980-2016

Indicator | 24 november 2017

De dikte van de ozonlaag is wereldwijd de afgelopen 25 jaar met 5% afgenomen. De ozonlaag is vooral dunner geworden in de periode 1980-1990. Sinds het begin van de jaren negentig is... meer

Concentratie ozonlaagafbrekende stoffen, 1978-2015

Indicator | 12 juli 2017

De concentratie van ozonlaagafbrekende stoffen in de atmosfeer daalt langzaam verder.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.