Ozonlaagaantasting

Door menselijk handelen komen CFK's en halonen (chloor- en broomverbindingen) in de atmosfeer. Hierdoor is de dikte van de ozonlaag de afgelopen 25 jaar afgenomen. De aantasting van de ozonlaag leidt tot een toename van UV-straling met schadelijke gevolgen voor mens en natuur.

Ozonlaagaantasting heeft een mondiaal karakter en wordt dan ook vooral via internationale afspraken en verdragen aangepakt.