Compendium voor de Leefomgeving
470 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Ozonlaagaantasting

Door menselijk handelen komen CFK's en halonen (chloor- en broomverbindingen) in de atmosfeer. Hierdoor is de dikte van de ozonlaag de afgelopen 25 jaar afgenomen. De aantasting van de ozonlaag leidt tot een toename van UV-straling met schadelijke gevolgen voor mens en natuur.

Ozonlaagaantasting heeft een mondiaal karakter en wordt dan ook vooral via internationale afspraken en verdragen aangepakt.

 

Recent vernieuwd

Concentratie ozonlaagafbrekende stoffen, 1978-2017

Indicator | 22 november 2019

De concentratie van ozonlaagafbrekende stoffen in de atmosfeer daalt langzaam verder.

Concentratie ozonlaagafbrekende stoffen, 1978-2016

Indicator | 7 juni 2018

De concentratie van ozonlaagafbrekende stoffen in de atmosfeer daalt langzaam verder.

Dikte van de ozonlaag, 1980-2016

Indicator | 24 november 2017

De dikte van de ozonlaag is wereldwijd de afgelopen 25 jaar met 5% afgenomen. De ozonlaag is vooral dunner geworden in de periode 1980-1990. Sinds het begin van de jaren negentig is... meer

Concentratie ozonlaagafbrekende stoffen, 1978-2015

Indicator | 12 juli 2017

De concentratie van ozonlaagafbrekende stoffen in de atmosfeer daalt langzaam verder.

Dikte van de ozonlaag, 1980-2012

Indicator | 24 september 2013

De dikte van de ozonlaag is wereldwijd de afgelopen 25 jaar met 5% afgenomen. De ozonlaag is vooral dunner geworden in de periode 1980-1990. Sinds het begin van de jaren negentig is... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.