Ozonlaagaantasting

Door menselijk handelen komen CFK's en halonen (chloor- en broomverbindingen) in de atmosfeer. Hierdoor is de dikte van de ozonlaag de afgelopen 25 jaar afgenomen. De aantasting van de ozonlaag leidt tot een toename van UV-straling met schadelijke gevolgen voor mens en natuur.

Ozonlaagaantasting heeft een mondiaal karakter en wordt dan ook vooral via internationale afspraken en verdragen aangepakt.

 

Vernieuwd

UV-straling in Nederland, 1980-2022

Indicator | 2 augustus 2023

De hoeveelheid UV-straling is in Nederland in de afgelopen decennia toegenomen. Na de jaren negentig is de beschermende werking door ozon wel weer versterkt.

Dikte van de ozonlaag, 1980-2022

Indicator | 21 maart 2023

De dikte van de ozonlaag is wereldwijd de afgelopen 25 jaar met 5% afgenomen. De ozonlaag is vooral dunner geworden in de periode 1980-1990. Sinds het begin van de jaren negentig is... meer

UV-straling in Nederland, 1980-2021

Indicator | 13 december 2022

De hoeveelheid UV-straling is in Nederland in de afgelopen decennia toegenomen. Na de jaren negentig is de beschermende werking door ozon wel weer versterkt.

Concentratie ozonlaagafbrekende stoffen, 1978-2020

Indicator | 21 juni 2022

De concentratie van ozonlaagafbrekende stoffen in de atmosfeer daalt langzaam verder.

Ozon in lucht en volksgezondheid, 1990-2021

Indicator | 4 mei 2022

In 2021 was er, van de 44 operationele ozon meetstations, één station met 10 overschrijdingsdagen van de richtwaarde van ozon ter bescherming van de gezondheid. Dit was het station met het hoogste... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.