Ruimtegebruik

Nederland is een dichtbevolkt en dichtbebouwd land. Op een relatief klein oppervlak biedt het ruimte aan tal van concurrerende functies, zoals wonen, werken, mobiliteit, recreatie en natuur.

Om aan die vraag naar ruimte te kunnen voldoen hebben Nederlanders door de eeuwen heen polders drooggelegd en woeste gronden ontgonnen om het aantal hectaren bruikbaar areaal uit te breiden. Daar tegenover staat dat we de laatste jaren worden geconfronteerd met juist een beperking van het voor bebouwing beschikbare areaal. Denk bijvoorbeeld aan de Vogel en Habitatrichtlijn die door de Europese Unie wordt opgelegd.

Hier vindt u informatie over de oppervlakte ofwel het areaal die verschillende gebruiksfuncties zoals wonen, werken, landbouw, natuur en recreatie innemen. Ook vindt u hier informatie over het eigenaarschap van gronden en ontwikkeling in grondprijzen. 

 

Vernieuwd

Biologische landbouw: arealen en veestapels, 2011-2020

Indicator | 28 april 2021

In 2020 telt Nederland 72 duizend hectare biologische landbouwgrond. Dat is ruim 3500 hectare meer dan het jaar ervoor. Daarmee wordt op 4 procent van het totale landbouwareaal biologisch geboerd... meer

Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2019

Indicator | 13 april 2021

Het elektrisch warmtekrachtvermogen (WKK-vermogen) in Nederland is in 2019 iets gestegen ten opzichte van 2018.

Energiegebruik van huishoudelijke apparatuur, 2000-2018

Indicator | 21 januari 2021

Bij witgoed, verlichting, CV-ketels en veel andere huishoudelijke apparatuur is hoge energie-effici├źntie de norm geworden. Europese wetgeving heeft hier sterk aan bijgedragen; met... meer

Gebieden terreinbeherende organisaties, 2020

Indicator | 13 januari 2021

De terreinen van de drie grote organisaties die de natuurterreinen bezitten of in beheer hebben, liggen verspreid over heel Nederland.

Opgesteld vermogen zonnestroom, 2018-2019

Indicator | 7 oktober 2020

In 2019 is het opgestelde vermogen van zonnepanelen 6.874 megawatt. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. Zonneparken op land dragen 13 procent bij... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.