Ruimtegebruik

Nederland is een dichtbevolkt en dichtbebouwd land. Op een relatief klein oppervlak biedt het ruimte aan tal van concurrerende functies, zoals wonen, werken, mobiliteit, recreatie en natuur.

Om aan die vraag naar ruimte te kunnen voldoen hebben Nederlanders door de eeuwen heen polders drooggelegd en woeste gronden ontgonnen om het aantal hectaren bruikbaar areaal uit te breiden. Daar tegenover staat dat we de laatste jaren worden geconfronteerd met juist een beperking van het voor bebouwing beschikbare areaal. Denk bijvoorbeeld aan de Vogel en Habitatrichtlijn die door de Europese Unie wordt opgelegd.

Hier vindt u informatie over de oppervlakte ofwel het areaal die verschillende gebruiksfuncties zoals wonen, werken, landbouw, natuur en recreatie innemen. Ook vindt u hier informatie over het eigenaarschap van gronden en ontwikkeling in grondprijzen. 

 

Vernieuwd

Onderhoudsstaat van beschermde rijksmonumenten, 2017 - 2021

Indicator | 21 september 2022

De NOVI noemt het belang van archeologische monumenten, gebouwde of aangelegde monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, en (genomineerde) werelderfgoederen en... meer

Ruimtelijke ontwikkelingen in het kustfundament, 2000 - 2021

Indicator | 8 september 2022

Het aantal woningen in het kustfundament is licht toegenomen van 28.673 in 2000 tot 34.267 in 2021, gemiddeld ongeveer 1 % per jaar. Deze toename heeft vooral plaatsgevonden binnen het bestaand... meer

Opgesteld vermogen zonnestroom, 2018-2020

Indicator | 3 augustus 2022

In 2020 is het opgestelde vermogen van zonnepanelen 10.949 megawatt. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. Grootschalig vermogen (van meer dan 15... meer

Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2020

Indicator | 8 juni 2022

Het elektrisch warmtekrachtvermogen (WKK-vermogen) in Nederland is in 2020 nagenoeg onveranderd ten opzichte van 2019.

Historische lijnen in het landschap, 2020

Indicator | 17 mei 2022

Het Nederlandse landschap is gevormd in een eeuwen durend intensief samenspel van menselijk handelen en natuurlijke processen. De sporen daarvan zijn nog steeds zichtbaar en vertellen het verhaal... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.