Sustainable Development Goals

Op 25 september 2015 is ‘de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling’ door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen. De kern van deze Agenda zijn 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) en 169 onderliggende subdoelstellingen of targets. De goals en targets bouwen voort op de Millennium Development Goals (MDG’s) die eind 2015 zijn afgelopen, en op andere internationale overeenkomsten op het gebied van duurzaamheid.

In dit onderwerp vindt u de Compendium-indicatoren die passen bij de SDG doelen en targets voor de leefomgeving (milieu, natuur en ruimte).  Deze indicatorset zal regelmatig worden bijgewerkt om nog beter aan te sluiten bij de SDG doelen en targets.

 

Vernieuwd

Ruimtelijke ontwikkelingen in het kustfundament, 2000 - 2021

Indicator | 8 september 2022

Het aantal woningen in het kustfundament is licht toegenomen van 28.673 in 2000 tot 34.267 in 2021, gemiddeld ongeveer 1 % per jaar. Deze toename heeft vooral plaatsgevonden binnen het bestaand... meer

Voedsel met een duurzaamheidskeurmerk

Indicator | 2 september 2022

Het marktaandeel voedsel met een duurzaamheidskeurmerk was in 2020 14%. Het marktaandeel 'duurzaam' vlees steeg in de periode 2009- 2019 van ruim 1% naar 34%.

Klanttevredenheid en sociale veiligheid openbaar vervoer, 2004-2021

Indicator | 2 september 2022

De klanttevredenheid en de sociale veiligheid in het openbaar zijn de laatste jaren toegenomen. De klanttevredenheid van NS verbeterde tot 2009, maar nam daarna enigszins af. Vanaf... meer

Aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden

Indicator | 2 september 2022

In 2021 kwamen in Nederland 582 mensen om het leven door een verkeersongeval, 4,6% minder dan in 2020. Vergeleken met 2000 was het aantal verkeersdoden in 2021 echter 50% lager. De daling vond... meer

Openbaarvervoer-, auto- en multimodale ontsluiting werkgebieden, 1996-2020

Indicator | 2 september 2022

Het totaal aantal arbeidsplaatsen in Nederland is tussen 1996 en 2020 met bijna 40% toegenomen. Het aantal arbeidsplaatsen is relatief het meest gestegen op autosnelweglocaties en op multimodaal... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.