Compendium voor de Leefomgeving
547 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Sustainable Development Goals

Op 25 september 2015 is ‘de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling’ door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen. De kern van deze Agenda zijn 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) en 169 onderliggende subdoelstellingen of targets. De goals en targets bouwen voort op de Millennium Development Goals (MDG’s) die eind 2015 zijn afgelopen, en op andere internationale overeenkomsten op het gebied van duurzaamheid.

In dit onderwerp vindt u de Compendium-indicatoren die passen bij de SDG doelen en targets voor de leefomgeving (milieu, natuur en ruimte).  Deze indicatorset zal regelmatig worden bijgewerkt om nog beter aan te sluiten bij de SDG doelen en targets.

 

Recent vernieuwd

Emissies broeikasgassen, 1990-2017

Indicator | 22 oktober 2018

Op basis van voorlopige cijfers blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen in 2017 circa 1,4 procent lager was dan in 2016, een daling van circa 3 Mton CO2-equivalenten. In 2016 was de... meer

Emissies broeikasgassen, 1990-2017

Indicator | 22 oktober 2018

Op basis van voorlopige cijfers blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen in 2017 circa 1,4 procent lager was dan in 2016, een daling van circa 3 Mton CO2-equivalenten. In 2016 was de... meer

Aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden, 2000-2016

Indicator | 6 september 2018

In 2016 vielen er 629 doden in het verkeer, 1,3 procent meer dan in 2015. Vergeleken met 2000 was het aantal verkeersdoden in 2016 echter nog 47 procent lager. Veruit de meeste... meer

Naleving van de Ladder voor duurzame verstedelijking, 2018

Indicator | 6 september 2018

In de periode 1 jan 2016 - 1 juli 2017 wordt de ladder voor duurzame verstedelijking in 56 procent van 'ladderplichtige' bestemmingsplannen volledig toegepast. In slechts 6 procent... meer

Openbaarvervoer-, auto- en multimodale ontsluiting werkgebieden, 1996-2016

Indicator | 6 september 2018

Het aandeel arbeidsplaatsen dat goed of afdoende is ontsloten per openbaar vervoer is tussen 1996 en 2016 ongeveer gelijk gebleven. Het effect van de opening van nieuwe stations werd... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.