Sustainable Development Goals

Op 25 september 2015 is ‘de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling’ door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen. De kern van deze Agenda zijn 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) en 169 onderliggende subdoelstellingen of targets. De goals en targets bouwen voort op de Millennium Development Goals (MDG’s) die eind 2015 zijn afgelopen, en op andere internationale overeenkomsten op het gebied van duurzaamheid.

In dit onderwerp vindt u de Compendium-indicatoren die passen bij de SDG doelen en targets voor de leefomgeving (milieu, natuur en ruimte).  Deze indicatorset zal regelmatig worden bijgewerkt om nog beter aan te sluiten bij de SDG doelen en targets.

 

Vernieuwd

Ecosysteemdiensten in Nederland, 2020

Indicator | 15 februari 2021

De Nederlandse samenleving gebruikt verschillende goederen en diensten die worden geleverd door ecosystemen. Alhoewel Nederlandse ecosystemen een belangrijke bijdrage leveren aan de behoefte aan... meer

Emissies broeikasgassen, 1990-2019

Indicator | 15 februari 2021

De uitstoot van broeikasgassen is de laatste 4 jaar gedaald. In 2019 lag deze 3,0% lager dan in 2018, een daling van 5,6 Mton CO2-equivalenten. De uitstoot in 2019 was 18% lager dan in... meer

Criminaliteit; geweldsmisdrijven en woninginbraken, 2010 - 2019

Indicator | 18 januari 2021

Het aandeel geweldsmisdrijven is in de periode 2010-2019 afgenomen van 7,0 per 1.000 inwoners tot 4,8 per 1.000 inwoners. Ook in absolute zin is het aantal geweldsmisdrijven afgenomen 115.815 in... meer

Wetlands van de Conventie van Ramsar, per 2020

Indicator | 24 november 2020

Een waterrijk land als Nederland heeft ten opzichte van andere Europese landen in de Europese Unie (EU) de op één na grootste oppervlakte aan wetlands.

Gevaarlijk afval per verwerkingswijze, 1990-2018

Indicator | 10 november 2020

Na een sterke stijging vanaf 1990 stabiliseert de hoeveelheid vrijgekomen gevaarlijk afval zich rond 2004. Door een andere classificering van het gevaarlijk afval (tot en met 2004 op basis van het... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.