Sustainable Development Goals

Op 25 september 2015 is ‘de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling’ door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen. De kern van deze Agenda zijn 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) en 169 onderliggende subdoelstellingen of targets. De goals en targets bouwen voort op de Millennium Development Goals (MDG’s) die eind 2015 zijn afgelopen, en op andere internationale overeenkomsten op het gebied van duurzaamheid.

In dit onderwerp vindt u de Compendium-indicatoren die passen bij de SDG doelen en targets voor de leefomgeving (milieu, natuur en ruimte).  Deze indicatorset zal regelmatig worden bijgewerkt om nog beter aan te sluiten bij de SDG doelen en targets.

 

Vernieuwd

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2022

Indicator | 30 november 2023

De noordse stormvogel foerageert uitsluitend op zee. Naast natuurlijk voedsel slikt de stormvogel ook geregeld zwerfvuil in, zoals plastic dat aan het wateroppervlak drijft. Maaginhouden van... meer

Verschuiving naar een meer plantaardig eetpatroon

Indicator | 13 september 2023

De verhouding dierlijke/plantaardige eiwitten in het Nederlandse eetpatroon was in de periode 2007-2010 62/38 procent. Deze verhouding is verschoven naar 57/43 in 2019-2021.

Afval van huishoudens, 1985-2022

Indicator | 3 augustus 2023

In de jaren tachtig en negentig is de hoeveelheid huishoudelijk afval die jaarlijks in Nederland vrijkomt sterk toegenomen. Van 2001 tot en met 2007 is de groei veel minder, en vanaf 2007 tot en... meer

Fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) in lucht, 2009-2022

Indicator | 23 juni 2023

In 2022 is de Europese grenswaarde voor het jaargemiddelde PM2,5 (25 µg/m3) nergens in Nederland overschreden. Wel is de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (5... meer

Infrastructuur, 2022

Indicator | 20 juni 2023

De infrastructuur is ongelijk over Nederland verdeeld. In de Randstadprovincies liggen veel meer rijks- en spoorwegen dan in de rest van Nederland.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.