Sustainable Development Goals

Op 25 september 2015 is ‘de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling’ door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen. De kern van deze Agenda zijn 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) en 169 onderliggende subdoelstellingen of targets. De goals en targets bouwen voort op de Millennium Development Goals (MDG’s) die eind 2015 zijn afgelopen, en op andere internationale overeenkomsten op het gebied van duurzaamheid.

In dit onderwerp vindt u de Compendium-indicatoren die passen bij de SDG doelen en targets voor de leefomgeving (milieu, natuur en ruimte).  Deze indicatorset zal regelmatig worden bijgewerkt om nog beter aan te sluiten bij de SDG doelen en targets.

 

Vernieuwd

Rode Lijst Indicator, 1995-2021

Indicator | 22 juni 2022

Het aantal bedreigde dier- en plantensoorten is sinds 1995 licht gestegen, maar het gemiddelde niveau van bedreiging is wel iets afgenomen.

Productie van drinkwater, 1950-2020

Indicator | 15 juni 2022

De drinkwaterproductie is na een periode van dalende en constante jaren de laatste jaren weer aan het stijgen. Dit komt door bevolkingstoename en economische groei, maar ook door een stijgend... meer

Biologische landbouw: arealen en veestapels, 2011-2021

Indicator | 20 april 2022

In 2021 telt Nederland 76 duizend hectare biologische landbouwgrond. Dat is 4600 hectare meer als het jaar ervoor. Lag het percentage landbouwgrond waarop biologisch wordt geboerd vorig jaar net... meer

Criminaliteit; geweldsmisdrijven en woninginbraken, 2010 - 2020

Indicator | 29 maart 2022

Het aandeel geweldsmisdrijven is in de periode 2010-2020 afgenomen van 7,0 per 1.000 inwoners tot 4,6 per 1.000 inwoners. Ook in absolute zin is het aantal geweldsmisdrijven afgenomen 115.815 in... meer

Wetlands van de Conventie van Ramsar, per 2021

Indicator | 3 februari 2022

Een waterrijk land als Nederland heeft ten opzichte van andere Europese landen in de Europese Unie (EU) de op twee na grootste oppervlakte aan wetlands.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.