Compendium voor de Leefomgeving
473 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Verkeer en ruimte

We leven in een mobiele samenleving. Om te kunnen participeren in allerlei activiteiten, op allerlei plekken verplaatsen we ons veelvuldig en over behoorlijke afstanden.

De afgelopen twintig jaar is de mobiliteit in ons land gegroeid. Die groei kwam tot uiting in een aanzienlijke vergroting van de verplaatsingsafstanden. De grotere verplaatsingsafstanden werden mogelijk voor de toenemende beschikbaarheid van snellere vervoerswijzen (auto én openbaar vervoer) en door betere wegverbindingen. Deze trend is het gevolg van een sterke inkomensstijging, relatieve daling van de transportkosten, individualisering, huishoudensverdunning en een toename van tweeverdieners en taakcombinatie.

Het autobezit is de afgelopen dertig jaar meer dan verdubbeld, van drie miljoen naar ruim acht miljoen auto's. De mobiliteit nam voornamelijk toe in en rond de grote steden, met name in de Randstad. In die regio's staan dan ook de meeste files.

 

Recent vernieuwd

Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2017

Indicator | 25 maart 2019

Tussen 2015 en 2017 is het totaal aantal voertuigkilometers binnen Nederland, inclusief door brom- en snorfietsen, met bijna 4 procent toegenomen tot 139 miljard kilometer. Hiervan is... meer

Vliegbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2017

Indicator | 24 oktober 2018

In de periode 1997-2017 is het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens gestegen van 32 miljoen tot 76 miljoen. Na een terugval in 2009 steeg het aantal passagiers vanaf 2010... meer

Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2017

Indicator | 16 oktober 2018

Tussen 2015 en 2017 is het totaal aantal voertuigkilometers binnen Nederland, inclusief door brom- en snorfietsen, met bijna 7 procent toegenomen tot 141 miljard kilometer. Hiervan is... meer

Goederenvervoer van en naar Nederland naar vervoerswijze, 1998-2017

Indicator | 16 oktober 2018

Het binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer is sinds 1998 met ruim 25% gegroeid. De totale hoeveelheid vervoerde goederen heeft in 2017 het hoogste punt tot nu toe bereikt... meer

Reizigerskilometers in Nederland door de Nederlandse bevolking, 2010-2017

Indicator | 16 oktober 2018

In 2017 werden 194 miljard reizigerskilometers afgelegd. Dat is iets minder dan in 2016. Met ruim 71 procent werden hiervan de meeste kilometers gereisd in een personenauto. Het... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.