Compendium voor de Leefomgeving
561 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Verkeer en ruimte

We leven in een mobiele samenleving. Om te kunnen participeren in allerlei activiteiten, op allerlei plekken verplaatsen we ons veelvuldig en over behoorlijke afstanden.

De afgelopen twintig jaar is de mobiliteit in ons land gegroeid. Die groei kwam tot uiting in een aanzienlijke vergroting van de verplaatsingsafstanden. De grotere verplaatsingsafstanden werden mogelijk voor de toenemende beschikbaarheid van snellere vervoerswijzen (auto én openbaar vervoer) en door betere wegverbindingen. Deze trend is het gevolg van een sterke inkomensstijging, relatieve daling van de transportkosten, individualisering, huishoudenverdunning en een toename van tweeverdieners en taakcombinatie.

Het autobezit is de afgelopen dertig jaar meer dan verdubbeld, van drie miljoen naar zeven miljoen auto's. De mobiliteit nam voornamelijk toe in en rond de grote steden, met name in de Randstad. In die regio's wordt dan ook de meeste filevorming aangetroffen.

 

Recent vernieuwd

Ontwikkeling mobiliteit, 2005-2016

Indicator | 6 september 2018

De afgelopen 10 jaar nam de totale personenmobiliteit (gemeten in reizigerskilometers) in Nederland met 3 procent toe. De per auto afgelegde reizigerskilometers (als bestuurder en als... meer

Zeescheepvaart in Nederland, 1990-2016

Indicator | 17 mei 2018

De hoeveelheid overgeslagen goederen in de Nederlandse havens is in 2016 met 1 procent gedaald ten opzicht van 2015, maar is ruim 5 procent hoger dan tijdens de economische crisis van... meer

Goederenvervoer van en naar Nederland naar vervoerswijze, 1998-2016

Indicator | 28 maart 2018

Het binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer is sinds 1998 met ruim 20% gegroeid. De totale hoeveelheid vervoerde goederen heeft in 2016 het hoogste punt tot nu toe bereikt... meer

Reizigerskilometers in Nederland door de Nederlandse bevolking, 2010-2016

Indicator | 28 maart 2018

In 2016 werden 195 miljard reizigerskilometers afgelegd; 1 procent meer dan in 2015. Met ruim 72 procent werden in 2016 de meeste kilometers gereisd in een personenauto. Het openbaar... meer

Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2016

Indicator | 4 september 2017

Na een lichte daling tussen 2011 en 2015 is het totaal aantal voertuigkilometers binnen Nederland, inclusief door brom- en snorfietsen, in 2016 met een kleine 2 procent toegenomen... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.