Verkeer en ruimte

We leven in een mobiele samenleving. Om te kunnen participeren in allerlei activiteiten, op allerlei plekken verplaatsen we ons veelvuldig en over behoorlijke afstanden.

De afgelopen twintig jaar is de mobiliteit in ons land gegroeid. Die groei kwam tot uiting in een aanzienlijke vergroting van de verplaatsingsafstanden. De grotere verplaatsingsafstanden werden mogelijk voor de toenemende beschikbaarheid van snellere vervoerswijzen (auto én openbaar vervoer) en door betere wegverbindingen. Deze trend is het gevolg van een sterke inkomensstijging, relatieve daling van de transportkosten, individualisering, huishoudensverdunning en een toename van tweeverdieners en taakcombinatie.

Het autobezit is de afgelopen dertig jaar meer dan verdubbeld, van drie miljoen naar ruim acht miljoen auto's. De mobiliteit nam voornamelijk toe in en rond de grote steden, met name in de Randstad. In die regio's staan dan ook de meeste files.

 

Vernieuwd

Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2020

Indicator | 17 maart 2022

In 2020 werden er door motorvoertuigen, inclusief motor- en bromfietsen, 124 miljard voertuigkilometers afgelegd binnen Nederland. Dit is 12,9 procent minder dan in 2019. 92,6 miljard kilometer... meer

Nabijheid levensmiddelenwinkels en bibliotheken, 2008 - 2020

Indicator | 17 maart 2022

Nederlanders woonden in 2020 gemiddeld op 0,9 kilometer afstand van een supermarkt, gemeten over de autoweg. Overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen (slager, bakker en andere speciaalzaken... meer

Aantal motorvoertuigen, 1990-2021

Indicator | 14 maart 2022

Het aantal motorvoertuigen is in 2021 licht gestegen tot 10,7 miljoen, te weten 8,8 miljoen personenauto's, 1,2 miljoen bedrijfsvoertuigen en ruim 700 duizend motorfietsen. Daarnaast zijn er... meer

Wegverkeer: volumeontwikkeling en milieudruk, 1990-2020

Indicator | 9 maart 2022

Bij verbranding van benzine, diesel en lpg in de motor van voertuigen komt kooldioxide (CO2) vrij. Er ontstaan ook stikstofoxiden (NOx) bij de verbranding, omdat de zuurstof... meer

Goederenvervoer van en naar Nederland naar vervoerswijze, 1998-2020

Indicator | 22 februari 2022

Het binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer bereikte in 2019 het hoogste niveau sinds 1998. In 2020, het eerste jaar met corona, daalde het vervoerde gewicht met 3,3 procent in... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.