Verkeer en ruimte

We leven in een mobiele samenleving. Om te kunnen participeren in allerlei activiteiten, op allerlei plekken verplaatsen we ons veelvuldig en over behoorlijke afstanden.

De afgelopen twintig jaar is de mobiliteit in ons land gegroeid. Die groei kwam tot uiting in een aanzienlijke vergroting van de verplaatsingsafstanden. De grotere verplaatsingsafstanden werden mogelijk voor de toenemende beschikbaarheid van snellere vervoerswijzen (auto én openbaar vervoer) en door betere wegverbindingen. Deze trend is het gevolg van een sterke inkomensstijging, relatieve daling van de transportkosten, individualisering, huishoudensverdunning en een toename van tweeverdieners en taakcombinatie.

Het autobezit is de afgelopen dertig jaar meer dan verdubbeld, van drie miljoen naar ruim acht miljoen auto's. De mobiliteit nam voornamelijk toe in en rond de grote steden, met name in de Randstad. In die regio's staan dan ook de meeste files.

 

Vernieuwd

Neerslagextremen in Nederland, 1910-2022

Indicator | 15 augustus 2023

Extreme neerslag in Nederland is sterk toegenomen in de tijd. Het opvallendst is de toename in het aantal dagen met zware neerslag, dat zijn dagen met meer dan 50 mm neerslag ergens in Nederland.... meer

Infrastructuur, 2022

Indicator | 20 juni 2023

De infrastructuur is ongelijk over Nederland verdeeld. In de Randstadprovincies liggen veel meer rijks- en spoorwegen dan in de rest van Nederland.

Goederenvervoer van en naar Nederland naar vervoerswijze, 1998-2021

Indicator | 19 juni 2023

Het binnenlands en grensoverschrijdend goederenvervoer bereikte in 2021 het hoogste niveau sinds 1998. Het vervoerde gewicht steeg in 2021 met 4,1 procent in vergelijking met een jaar eerder.... meer

Wegverkeer: volumeontwikkeling en milieudruk, 1990-2021

Indicator | 24 april 2023

De emissies van fijnstof, stikstofoxiden en kooldioxide in Nederland zijn in 2021 lager dan in 1990, ondanks een toename van wegverkeer. Dit komt onder andere door het gebruik van verbeterde... meer

Verkeersprestaties motorvoertuigen, 2004-2021

Indicator | 17 april 2023

In 2021 werden er door motorvoertuigen, inclusief motor- en bromfietsen, 128 miljard voertuigkilometers afgelegd binnen Nederland. Dit is 4,1 procent meer dan in 2020. 95,8 miljard kilometer werd... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.