Compendium voor de Leefomgeving
461 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Verkeer en ruimte

We leven in een mobiele samenleving. Om te kunnen participeren in allerlei activiteiten, op allerlei plekken verplaatsen we ons veelvuldig en over behoorlijke afstanden.

De afgelopen twintig jaar is de mobiliteit in ons land gegroeid. Die groei kwam tot uiting in een aanzienlijke vergroting van de verplaatsingsafstanden. De grotere verplaatsingsafstanden werden mogelijk voor de toenemende beschikbaarheid van snellere vervoerswijzen (auto én openbaar vervoer) en door betere wegverbindingen. Deze trend is het gevolg van een sterke inkomensstijging, relatieve daling van de transportkosten, individualisering, huishoudensverdunning en een toename van tweeverdieners en taakcombinatie.

Het autobezit is de afgelopen dertig jaar meer dan verdubbeld, van drie miljoen naar ruim acht miljoen auto's. De mobiliteit nam voornamelijk toe in en rond de grote steden, met name in de Randstad. In die regio's staan dan ook de meeste files.

 

Recent vernieuwd

Infrastructuur, 2018

Indicator | 21 april 2020

De infrastructuur is ongelijk over Nederland verdeeld. In de Randstadprovincies liggen veel meer rijks- en spoorwegen dan in de rest van Nederland.

Vliegbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2018

Indicator | 27 september 2019

In de periode 1997-2018 is het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens gestegen van 32 miljoen tot bijna 80 miljoen. Na een terugval in 2009 steeg het aantal passagiers vanaf... meer

Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2018

Indicator | 25 september 2019

Tussen 2015 en 2018 is het totaal aantal voertuigkilometers binnen Nederland, inclusief door brom- en snorfietsen, met 6 procent toegenomen tot 143 miljard kilometer. Hiervan is 111... meer

Goederenvervoer van en naar Nederland naar vervoerswijze, 1998-2018

Indicator | 25 september 2019

Het binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer is sinds 1998 met ruim 27 procent gegroeid. De totale hoeveelheid vervoerde goederen heeft in 2018 het hoogste punt tot nu toe... meer

Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2017

Indicator | 25 maart 2019

Tussen 2015 en 2017 is het totaal aantal voertuigkilometers binnen Nederland, inclusief door brom- en snorfietsen, met bijna 4 procent toegenomen tot 139 miljard kilometer. Hiervan is... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.