Compendium voor de Leefomgeving
522 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Water en milieu

De beschikbaarheid van water is essentieel voor zowel de mens als de natuur. De onttrekking van grondwater op grote schaal is een van de oorzaken van de verdroging van de natuur in Nederland. Voor de mens is water onder meer belangrijk als drink-, industrie-, zwemwater en als medium om stoffen in te lozen. Dit afvalwater wordt voor het belangrijkste deel gezuiverd in industriƫle en openbare waterzuiveringsinstallaties voordat het in het oppervlaktewater terecht komt.

 

Recent vernieuwd

Watergebruik in de land- en tuinbouw, 2001-2016

Indicator | 5 februari 2019

Het watergebruik was in 2015 en 2016 ongeveer gemiddeld voor de periode vanaf 2001 tot 2014. Irrigatie en het drenken van vee vragen het meeste water op de land- en tuinbouwbedrijven... meer

Biologische bestrijding van plagen in de glastuinbouw, 2012-2016

Indicator | 16 januari 2019

Op 96 procent van het areaal glasgroenten zijn in 2016 plaaginsecten en -mijten biologisch bestreden. Bij de teelt van bloemen en sierplanten onder glas was dit op 69 procent van het... meer

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw per gewas, 2012-2016

Indicator | 16 januari 2019

Het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gemeten over bijna zestig gewassen in de land- en tuinbouw, is tussen 2012 en 2016 licht gedaald. In 2016 is 88 procent van het... meer

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw per werkzame stof, 2012-2016

Indicator | 16 januari 2019

Tussen 2012 en 2016 is het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw licht gedaald. Het gebruik van middelen voor onkruidbestrijding en loofdoding is fors verminderd... meer

Temperatuur oppervlaktewater, 1910 - 2017

Indicator | 13 december 2018

De gemiddelde watertemperatuur van de grote rivieren is met bijna drie graden toegenomen in de afgelopen honderd jaar. De lozing van koelwater en de stijging van de luchttemperatuur... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.