Water en milieu

De beschikbaarheid van water is essentieel voor zowel de mens als de natuur. De onttrekking van grondwater op grote schaal is een van de oorzaken van de verdroging van de natuur in Nederland. Voor de mens is water onder meer belangrijk als drink-, industrie-, zwemwater en als medium om stoffen in te lozen. Dit afvalwater wordt voor het belangrijkste deel gezuiverd in industriƫle en openbare waterzuiveringsinstallaties voordat het in het oppervlaktewater terecht komt.

 

Vernieuwd

Afzet van gewasbeschermingsmiddelen, 2011-2021

Indicator | 23 maart 2023

De afzet van gewasbeschermingsmiddelen is in 2021 afgenomen naar 9,4 miljoen kg werkzame stof. Dat is 5 procent minder dan een jaar eerder. Sinds 2018 is de afzet onder de 10 miljoen kg.

Stroomschema voor stikstof en fosfor in de landbouw, 2021

Indicator | 15 maart 2023

Vooral via krachtvoer en kunstmest komen jaarlijks grote hoeveelheden stikstof en fosfor de landbouw binnen. De afvoer geschiedt via dierlijke en plantaardige producten. Jaarlijks is er een... meer

Mestproductie bij gebruiksnormen: bedrijven met overproductie, 2000-2022

Indicator | 8 maart 2023

In 2022 produceerden zeven van de tien melkveebedrijven meer dierlijke mest dan volgens de gebruiksnormen op eigen grond mag worden aangewend. Van de hokdierbedrijven had zelfs negen van de tien... meer

Gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater 2013-2021

Indicator | 1 maart 2023

Het aantal gemeten overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen is tussen 2013 en 2021 afgenomen, maar het tempo van de daling vlakt af. Om het... meer

Biologische bestrijding van plagen in de glastuinbouw, 2012-2020

Indicator | 20 januari 2023

In 2020 zijn plaaginsecten en spintmijten in negen glastuinbouwgewassen op 95 procent van het areaal op biologische wijze bestreden, door bijvoorbeeld sluipwespen of roofmijten. In 2016 was dit 92... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.