Compendium voor de Leefomgeving
502 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Water en milieu

De beschikbaarheid van water is essentieel voor zowel de mens als de natuur. De onttrekking van grondwater op grote schaal is een van de oorzaken van de verdroging van de natuur in Nederland. Voor de mens is water onder meer belangrijk als drink-, industrie-, zwemwater en als medium om stoffen in te lozen. Dit afvalwater wordt voor het belangrijkste deel gezuiverd in industriƫle en openbare waterzuiveringsinstallaties voordat het in het oppervlaktewater terecht komt.

 

Recent vernieuwd

Koelwatergebruik en warmtelozing door elektriciteitscentrales, 1981-2016

Indicator | 1 april 2019

Het gebruik van koelwater bij de centrale opwekking van elektriciteit fluctueert in de tijd. Sinds 2012 neemt het gebruik van zout koelwater fors toe. Dit komt vooral door extra... meer

Zuivering van stedelijk afvalwater: stikstof en fosfor, 1981-2017

Indicator | 28 maart 2019

De laatste vijftien jaar is de lozing van stikstof via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties ruim gehalveerd; de lozing van fosforverbindingen is met bijna een derde... meer

Emissies naar lucht door de land- en tuinbouw, 1990-2017

Indicator | 25 maart 2019

De sector land- en tuinbouw levert een grote bijdrage aan de totale emissies van ammoniak (NH3), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O) en fijn stof.... meer

Huishoudelijk waterverbruik per inwoner, 1995-2016

Indicator | 19 maart 2019

Het huishoudelijk waterverbruik van Nederlanders is in 2016 weer licht toegenomen. Belangrijke redenen voor de stijging ten opzichte van 2013 is een hoger gebruik voor toiletspoeling... meer

Waterwinning en watergebruik in Nederland, 1976-2016

Indicator | 19 maart 2019

Afgezien van fluctuaties in de koelwaterhoeveelheden lijken de winning en het gebruik van water de afgelopen veertig jaar op hetzelfde niveau te zijn gebleven.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.