Compendium voor de Leefomgeving
547 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Water en milieu

De beschikbaarheid van water is essentieel voor zowel de mens als de natuur. De onttrekking van grondwater op grote schaal is een van de oorzaken van de verdroging van de natuur in Nederland. Voor de mens is water onder meer belangrijk als drink-, industrie-, zwemwater en als medium om stoffen in te lozen. Dit afvalwater wordt voor het belangrijkste deel gezuiverd in industriƫle en openbare waterzuiveringsinstallaties voordat het in het oppervlaktewater terecht komt.

 

Recent vernieuwd

Afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen, 2011-2016

Indicator | 6 november 2018

De afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen is in 2016 toegenomen naar 10,7 miljoen kg werkzame stof. Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder.

Emissies naar lucht door de land- en tuinbouw, 1990-2017

Indicator | 24 oktober 2018

De sector land- en tuinbouw levert een grote bijdrage aan de totale emissies van ammoniak (NH3), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O) en fijn stof.... meer

Emissies naar riool door gebruik van geneesmiddelen 1995 - 2016

Indicator | 1 oktober 2018

Door toenemend gebruik van geneesmiddelen neemt de emissie van geneesmiddelen op het riool langzaam toe. De toename houdt verband met de vergrijzing en de bevolkingsaanwas.

Emissies naar riool, 1990-2016

Indicator | 1 oktober 2018

De trend in emissies via (afval)water naar het riool wordt voor een groot deel bepaald door de lozing vanuit consumenten en zijn in de tijd redelijk stabiel.

Belasting oppervlaktewater door gebruik van enkele gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2005-2016

Indicator | 1 oktober 2018

De belasting van het oppervlaktewater door emissies vanuit landbouwkundig gebruik is in 2016 niet opnieuw berekend. De cijfers zijn gelijk gehouden aan die van 2015. De belasting... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.