Compendium voor de Leefomgeving
460 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Water en milieu

De beschikbaarheid van water is essentieel voor zowel de mens als de natuur. De onttrekking van grondwater op grote schaal is een van de oorzaken van de verdroging van de natuur in Nederland. Voor de mens is water onder meer belangrijk als drink-, industrie-, zwemwater en als medium om stoffen in te lozen. Dit afvalwater wordt voor het belangrijkste deel gezuiverd in industriƫle en openbare waterzuiveringsinstallaties voordat het in het oppervlaktewater terecht komt.

 

Recent vernieuwd

Mestproductie bij gebruiksnormen: bedrijven met overproductie, 2000-2019

Indicator | 10 juli 2020

In 2019 produceerde ruim driekwart van de melkveebedrijven meer dierlijke mest dan volgens de gebruiksnormen op eigen grond mag worden aangewend. Van de hokdierbedrijven had zelfs 94 procent een... meer

Waterwinning en watergebruik in Nederland, 1976-2018

Indicator | 7 mei 2020

De winning en het gebruik van water is de afgelopen veertig jaar op hetzelfde niveau gebleven. Schommelingen worden vooral veroorzaakt door droge versus natte jaren en variaties in de... meer

Watergebruik in de land- en tuinbouw, 2001-2018

Indicator | 7 mei 2020

Het watergebruik piekte in 2018 vanwege de droogte in dat jaar. Irrigatie en het drenken van vee vragen het meeste water op de land- en tuinbouwbedrijven.

Koelwatergebruik en warmtelozing door elektriciteitscentrales, 1981-2018

Indicator | 7 mei 2020

Het gebruik van koelwater bij de centrale opwekking van elektriciteit fluctueert in de tijd. Sinds 2012 neemt het gebruik van zout koelwater toe. Dit komt vooral door extra... meer

Winning en gebruik van water door de industrie, 1976-2018

Indicator | 7 mei 2020

Naar schatting wordt tachtig tot negentig procent van het watergebruik door de industrie ingezet voor koeling. Door de jaarlijks wisselende koelwaterbehoefte fluctueert het gebruik... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.