Water en milieu

De beschikbaarheid van water is essentieel voor zowel de mens als de natuur. De onttrekking van grondwater op grote schaal is een van de oorzaken van de verdroging van de natuur in Nederland. Voor de mens is water onder meer belangrijk als drink-, industrie-, zwemwater en als medium om stoffen in te lozen. Dit afvalwater wordt voor het belangrijkste deel gezuiverd in industriƫle en openbare waterzuiveringsinstallaties voordat het in het oppervlaktewater terecht komt.

 

Vernieuwd

Waterwinning en watergebruik in Nederland, 1976-2021

Indicator | 13 september 2023

De winning en het gebruik van water is de afgelopen veertig jaar op hetzelfde niveau gebleven. Schommelingen worden vooral veroorzaakt door droge versus natte jaren en variaties in de... meer

Jaarlijkse hoeveelheid neerslag in Nederland, 1910-2022

Indicator | 15 augustus 2023

De jaarlijkse neerslaghoeveelheid in Nederland is in de periode 1910-2022 gelijkmatig gestegen van 694 naar 875 millimeter. Dit is een toename van 26% in 113 jaar. De neerslaghoeveelheden per... meer

Mestproductie bij gebruiksnormen: bedrijven met overproductie, 2000-2022

Indicator | 15 augustus 2023

In 2022 produceerden zeven van de tien melkveebedrijven meer dierlijke mest dan volgens de gebruiksnormen op eigen grond mag worden aangewend. Van de hokdierbedrijven had zelfs negen van de tien... meer

Oppervlakte met gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 2012-2016-2020

Indicator | 10 augustus 2023

In 2020 is op 98 procent van het geteelde areaal van 42 gewassen in de land- en tuinbouw een gewasbeschermingsmiddel gebruikt. Dat is een toename sinds 2016. Hieronder wordt vooral ingegaan op de... meer

Koelwatergebruik en warmtelozing door elektriciteitscentrales, 1981-2021

Indicator | 26 juni 2023

Het gebruik van koelwater bij de centrale opwekking van elektriciteit fluctueert in de tijd. Sinds 2012 is het gebruik van zout koelwater toegenomen en van zoet koelwater afgenomen. Dit komt... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.