Water en natuur

Hoe gaat het met planten en dieren in zoet en zout water? In dit onderwerp vindt u informatie over de kwaliteit van de natuur in de Nederlandse wateren.

 

Vernieuwd

Innamestops waterwinbedrijven, 1969/2007-2021

Indicator | 30 november 2022

De kwaliteit van het door waterwinbedrijven ingenomen oppervlaktewater is niet altijd aanvaardbaar voor de productie van drinkwater. Dit leidt tot tijdelijke innamestops of
innamebeperkingen... meer

Inzet visserijtechnieken Nederlandse kottersector, 2021

Indicator | 30 november 2022

Sinds het begin van deze eeuw wordt er binnen de kottervisserij substantieel minder gevist én met minder impact op het bodemleven. Dit komt door een afname van de vloot (meerdere saneringsronden... meer

Kokkels in Waddenzee en Zeeuwse Delta, 1990-2021

Indicator | 21 november 2022

De natuurlijke dynamiek van het kokkelbestand is groot. Jaren met een goede broedval worden afgewisseld door jaren met een slechte broedval. Vanwege de belangrijke functie van de kokkel als... meer

Areaal mossel- en oesterbanken in de Waddenzee, 1995 - 2022

Indicator | 21 november 2022

Begin jaren negentig van de vorige eeuw waren er nagenoeg geen mosselbanken meer in de Waddenzee aanwezig. In ongeveer tien jaar tijd is het areaal mosselbanken op droogvallende platen weer... meer

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2021

Indicator | 21 november 2022

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil betreft langzaam... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.