Compendium voor de Leefomgeving
487 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Water en natuur

Hoe gaat het met planten en dieren in zoet en zout water? In dit onderwerp vindt u informatie over de kwaliteit van de natuur in de Nederlandse wateren.

 

Recent vernieuwd

Zuivering van stedelijk afvalwater: stikstof en fosfor, 1981-2017

Indicator | 28 maart 2019

De laatste vijftien jaar is de lozing van stikstof via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties ruim gehalveerd; de lozing van fosforverbindingen is met bijna een derde... meer

Aantal bedreigde soorten in Nederland, per 2019

Indicator | 13 maart 2019

Volgens officieel vastgestelde Rode Lijsten zijn veel Nederlandse planten en dieren bedreigd in hun voortbestaan.

Gewone en grijze zeehond in Waddenzee en Deltagebied, 1960 - 2018

Indicator | 21 februari 2019

De aantallen zeehonden zijn de laatste vijftig jaar sterk gegroeid in Nederland. De grijze zeehond maakte na eeuwen afwezigheid zijn comeback en de gewone zeehond, die tot 1959... meer

Otter, 2002-2017/2018

Indicator | 29 januari 2019

De otter was aan het eind van de twintigste eeuw uit Nederland en aangrenzende landen verdwenen. Door herintroductie is er vanaf 2002 weer een groeiende populatie aanwezig die... meer

Vegetatie van open moerassen, 1999-2017

Indicator | 13 december 2018

In de Nederlandse moerassen nemen struiken en bomen toe, waardoor open moeras verdwijnt.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.