Compendium voor de Leefomgeving
475 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Water en natuur

Hoe gaat het met planten en dieren in zoet en zout water? In dit onderwerp vindt u informatie over de kwaliteit van de natuur in de Nederlandse wateren.

 

Recent vernieuwd

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2018

Indicator | 12 september 2019

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil... meer

Inzet visserijtechnieken Nederlandse kottersector, 2017

Indicator | 11 september 2019

Sinds 2000 wordt er binnen de kottervisserij substantieel minder gevist, met minder motorvermogen en met minder impact op het bodemleven. Dit komt door een afname van de vloot, minder... meer

Visserijsterfte bij visbestanden in de Noordzee, 1947-2018

Indicator | 5 augustus 2019

In 2018 werden de bestanden van haring en schol op het duurzaamheidsniveau bevist. De visserijsterfte lag onder het duurzaamheidsdoel. Voor het kabeljauwbestand lag de visserijsterfte... meer

Visvangst in de Noordzee, 2002-2019

Indicator | 5 augustus 2019

De visvangst is de laatste decennia teruggelopen door een combinatie van een lagere visstand en daaruit voortkomende visserijmaatregelen.

Visbestanden in de Noordzee, 1947-2019

Indicator | 5 augustus 2019

In 2019 bereikt het bestand volwassen schol het hoogste niveau sinds het begin van de metingen (1957). Het bestand volwassen kabeljauw ligt in 2019 weer onder de limietgrens en de... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.