Compendium voor de Leefomgeving
520 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Water en natuur

Hoe gaat het met planten en dieren in zoet en zout water? In dit onderwerp vindt u informatie over de kwaliteit van de natuur in de Nederlandse wateren.

 

Recent vernieuwd

Aantal bedreigde soorten in Nederland, per 2019

Indicator | 13 maart 2019

Volgens officieel vastgestelde Rode Lijsten zijn veel Nederlandse planten en dieren bedreigd in hun voortbestaan.

Gewone en grijze zeehond in Waddenzee en Deltagebied, 1960 - 2018

Indicator | 21 februari 2019

De aantallen zeehonden zijn de laatste vijftig jaar sterk gegroeid in Nederland. De grijze zeehond maakte na eeuwen afwezigheid zijn comeback en de gewone zeehond, die tot 1959... meer

Otter, 2002-2017/2018

Indicator | 29 januari 2019

De otter was aan het eind van de twintigste eeuw uit Nederland en aangrenzende landen verdwenen. Door herintroductie is er vanaf 2002 weer een groeiende populatie aanwezig die... meer

Vegetatie van open moerassen, 1999-2017

Indicator | 13 december 2018

In de Nederlandse moerassen nemen struiken en bomen toe, waardoor open moeras verdwijnt.

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2017

Indicator | 13 december 2018

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.