Compendium voor de Leefomgeving
472 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Water en natuur

Hoe gaat het met planten en dieren in zoet en zout water? In dit onderwerp vindt u informatie over de kwaliteit van de natuur in de Nederlandse wateren.

 

Recent vernieuwd

Areaal mossel- en oesterbanken in de Waddenzee, 1995 - 2018

Indicator | 29 oktober 2019

Begin jaren negentig van de vorige eeuw waren er nagenoeg geen mosselbanken meer in de Waddenzee aanwezig. In ongeveer tien jaar tijd is het areaal mosselbanken op droogvallende... meer

Kokkels in Waddenzee en Zeeuwse Delta, 1990-2019

Indicator | 29 oktober 2019

De natuurlijke dynamiek van het kokkelbestand is groot. Jaren met een goede broedval worden afgewisseld door jaren met een slechte broedval. Vanwege de belangrijke functie van de... meer

Emissiereductiedoelstellingen water

Indicator | 1 oktober 2019

Al ongeveer vijfenveertig jaar worden nationaal en internationaal afspraken gemaakt om de emissies van stoffen naar water te verminderen. Een overzicht van de belangrijkste afspraken... meer

Emissies naar riool door gebruik van geneesmiddelen 1995 - 2017

Indicator | 1 oktober 2019

Door toenemend gebruik van geneesmiddelen neemt de emissie van geneesmiddelen op het riool langzaam toe. De toename houdt verband met de vergrijzing en de bevolkingsaanwas.

Impact rioolwaterzuivering op de belasting van het oppervlaktewater, 2017

Indicator | 1 oktober 2019

Zonder rioolwaterzuivering zou de belasting van het oppervlaktewater voor de meeste stoffen aanzienlijk hoger zijn.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.