Compendium voor de Leefomgeving
547 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Water en natuur

Hoe gaat het met planten en dieren in zoet en zout water? In dit onderwerp vindt u informatie over de kwaliteit van de natuur in de Nederlandse wateren.

 

Recent vernieuwd

Broedvogels van moeras en zoet water, 1990-2017

Indicator | 18 oktober 2018

De trend van de vogelsoorten van moeras en zoet water laat een gestage stijging zien sinds 1990.

Aantal soorten in Nederland, 2018

Indicator | 15 oktober 2018

Er zijn ongeveer 45.000 schimmels, planten, dieren en andere organismen in Nederland gevestigd.

Emissies naar riool door gebruik van geneesmiddelen 1995 - 2016

Indicator | 1 oktober 2018

Door toenemend gebruik van geneesmiddelen neemt de emissie van geneesmiddelen op het riool langzaam toe. De toename houdt verband met de vergrijzing en de bevolkingsaanwas.

Belasting oppervlaktewater door gebruik van enkele gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2005-2016

Indicator | 1 oktober 2018

De belasting van het oppervlaktewater door emissies vanuit landbouwkundig gebruik is in 2016 niet opnieuw berekend. De cijfers zijn gelijk gehouden aan die van 2015. De belasting... meer

Impact rioolwaterzuivering op de belasting van het oppervlaktewater, 2016

Indicator | 1 oktober 2018

Zonder rioolwaterzuivering zou de belasting van het oppervlaktewater voor de meeste stoffen aanzienlijk hoger zijn.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.