Compendium voor de Leefomgeving
477 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Water en natuur

Hoe gaat het met planten en dieren in zoet en zout water? In dit onderwerp vindt u informatie over de kwaliteit van de natuur in de Nederlandse wateren.

 

Recent vernieuwd

Wetlands van de Conventie van Ramsar, per 2020

Indicator | 24 november 2020

Een waterrijk land als Nederland heeft ten opzichte van andere Europese landen in de Europese Unie (EU) het op één na grootste aandeel aan wetlands.

Bruinvis in de Noordzee, 1991 - 2019

Indicator | 22 november 2020

De bruinvis was eeuwenlang algemeen in het Nederlands deel van de Noordzee, maar is in de loop van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw verdwenen. Sinds halverwege de jaren negentig is de... meer

Aantal bedreigde en verdwenen soorten in Nederland, per 2020

Indicator | 10 november 2020

Soorten die zodanig achteruit gaan dat ze bedreigd worden in hun voortbestaan en soorten die inmiddels verdwenen zijn, worden opgenomen in de Rode Lijst.

Kwaliteit zwemwaterlocaties, 1998-2019

Indicator | 8 oktober 2020

Volgens de normen van de vigerende zwemwaterrichtlijn was in 2019 van de onderzochte zwemwaterlocaties 94,4% van de binnenwateren en 97,8% van de kustwateren veilig voor de gezondheid... meer

Emissies naar riool door gebruik van geneesmiddelen 1995 - 2018

Indicator | 8 oktober 2020

Door toenemend gebruik van geneesmiddelen neemt de emissie van geneesmiddelen op het riool langzaam toe. De toename houdt verband met de vergrijzing en de bevolkingsaanwas.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.