Water en natuur

Hoe gaat het met planten en dieren in zoet en zout water? In dit onderwerp vindt u informatie over de kwaliteit van de natuur in de Nederlandse wateren.

 

Vernieuwd

Inzet visserijtechnieken Nederlandse kottersector, 2019

Indicator | 22 december 2021

Sinds 2000 wordt er binnen de kottervisserij substantieel minder gevist, met minder motorvermogen en met minder impact op het bodemleven. Dit komt door een afname van de vloot, minder... meer

Areaal mossel- en oesterbanken in de Waddenzee, 1995 - 2021

Indicator | 6 december 2021

Begin jaren negentig van de vorige eeuw waren er nagenoeg geen mosselbanken meer in de Waddenzee aanwezig.

Kokkels in Waddenzee en Zeeuwse Delta, 1990-2021

Indicator | 6 december 2021

De natuurlijke dynamiek van het kokkelbestand is groot. Jaren met een goede broedval worden afgewisseld door jaren met een slechte broedval. Vanwege de belangrijke functie van de kokkel als... meer

Aandeel grote vissen in de Noordzee, 1983 - 2017

Indicator | 26 november 2021

In de Noordzee is na een jaren sterke achteruitgang sinds het jaar 2000 het aandeel grote vissen weer toegenomen.

Gewone en grijze zeehond in Waddenzee en Deltagebied, 1960 - 2021

Indicator | 24 november 2021

Dankzij de sluiting van de jacht zijn in Nederland de aantallen zeehonden de laatste vijftig jaar sterk gegroeid. De gewone zeehond herstelde zich uiteindelijk goed ondanks vervuiling en het... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.