Water en natuur

Hoe gaat het met planten en dieren in zoet en zout water? In dit onderwerp vindt u informatie over de kwaliteit van de natuur in de Nederlandse wateren.

 

Vernieuwd

Vegetatie van open moerassen, 1999-2020

Indicator | 29 maart 2023

In moerassen neemt het aantal plantensoorten af, evenals het aantal plantensoorten dat kenmerkend is voor moerassen. Ruigtesoorten, bomen en struiken nemen juist toe.

Zuivering van stedelijk afvalwater: stikstof en fosfor, 1981-2021

Indicator | 27 maart 2023

De laatste twintig jaar is de lozing van stikstof via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties gehalveerd; de lozing van fosforverbindingen is in die periode met ruim een derde verminderd... meer

Wetlands van de Conventie van Ramsar, per 2022

Indicator | 24 maart 2023

Een waterrijk land als Nederland heeft ten opzichte van andere Europese landen in de Europese Unie (EU) het op twee na grootste oppervlak aan wetlands.

Gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater 2013-2021

Indicator | 1 maart 2023

Het aantal gemeten overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen is tussen 2013 en 2021 afgenomen, maar het tempo van de daling vlakt af. Om het... meer

Otter, 2002-2020/2021

Indicator | 16 februari 2023

De otter was aan het eind van de twintigste eeuw uit Nederland en aangrenzende landen verdwenen. Door herintroductie is er vanaf 2002 weer een groeiende populatie aanwezig die inmiddels is... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.