Compendium voor de Leefomgeving
465 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Water en natuur

Hoe gaat het met planten en dieren in zoet en zout water? In dit onderwerp vindt u informatie over de kwaliteit van de natuur in de Nederlandse wateren.

 

Recent vernieuwd

Risico voor het waterleven door gewasbeschermingsmiddelen 2012-2016

Indicator | 1 september 2020

De overheid heeft in de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst beleid geformuleerd voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Conform de EU-Richtlijn duurzaam gebruik pesticiden betekent... meer

Radioactieve stoffen: emissies door Nederlandse kerncentrales, 1980-2019

Indicator | 24 augustus 2020

Over het geheel genomen zijn de emissies door de Nederlandse kerncentrales sinds 1980 gedaald. Dit komt door betere zuiveringstechnieken en door het sluiten van kerncentrale Dodewaard... meer

Waterkwaliteit KRW, 2019

Indicator | 30 juli 2020

De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste waterkwaliteit volgens de KRW beoordeling. De chemische kwaliteit voldoet meestal niet en de ecologische kwaliteit is matig, ontoereikend of... meer

Chemische waterkwaliteit KRW, 2019

Indicator | 30 juli 2020

De chemische waterkwaliteit oftewel de chemische toestand van het oppervlaktewater voldoet in 25% van de waterlichamen, volgens de tussenrapportage van de Kaderrichtlijn Water. De... meer

Kwaliteit specifieke verontreinigende stoffen KRW, 2019

Indicator | 30 juli 2020

De kwaliteit van het oppervlaktewater op basis van de specifieke verontreinigende stoffen voldoet aan de normstelling in 15% van de waterlichamen. Een onvoldoende kwaliteit wordt vaak... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.