Water en natuur

Hoe gaat het met planten en dieren in zoet en zout water? In dit onderwerp vindt u informatie over de kwaliteit van de natuur in de Nederlandse wateren.

 

Vernieuwd

Zuivering van stedelijk afvalwater: stikstof en fosfor, 1981-2020

Indicator | 14 juni 2022

De laatste twintig jaar is de lozing van stikstof via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties gehalveerd; de lozing van fosforverbindingen is in die periode met ruim een derde verminderd... meer

Zuivering van stedelijk afvalwater: zware metalen, 1990-2020

Indicator | 14 juni 2022

De afgelopen dertig jaar is voor de meeste zware metalen de belasting van het oppervlaktewater via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties aanzienlijk gedaald. De laatste jaren... meer

Inzet visserijtechnieken Nederlandse kottersector, 2020

Indicator | 6 april 2022

Sinds 2000 wordt er binnen de kottervisserij substantieel minder gevist, met minder motorvermogen en met minder impact op het bodemleven. Dit komt door een afname van de vloot, minder... meer

Radioactiviteit in oppervlaktewater, 1980-2019

Indicator | 10 februari 2022

Sinds 1995 vertoont de hoeveelheid radioactiviteit, die Nederland via de Rijn, Maas en de Schelde binnenstroomt een redelijk stabielĀ beeld, bijvoorbeeld voor de alfa-activiteit in de Rijn en Maas... meer

Wetlands van de Conventie van Ramsar, per 2021

Indicator | 3 februari 2022

Een waterrijk land als Nederland heeft ten opzichte van andere Europese landen in de Europese Unie (EU) de op twee na grootste oppervlakte aan wetlands.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.