Compendium voor de Leefomgeving
468 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Werken en economie

Werken omvat alle activiteiten die tot productie leiden, inkomen genereren en werkgelegenheid met zich meebrengen. Het totale ruimtegebruik door werklocaties is de afgelopen decennia toegenomen, maar er hebben wel twee tegengestelde trends plaatsgevonden.

Sinds halverwege de jaren ’90 tot ongeveer 2008 is de economie snel gegroeid en dat ging gepaard met een groei van de productie en werkgelegenheid. Hierdoor zijn de werklocaties ook sterk uitgebreid.

Tegelijkertijd nam in deze periode de behoefte aan ruimte voor werklocaties ook enigszins af, omdat de dienstensector het snelst groeide en er ook in de andere sectoren een verschuiving plaatsvond van productieactiviteiten naar kantoorwerkzaamheden. Door deze 'verdienstelijking' is per werknemer minder ruimte nodig, omdat kantoorwerkzaamheden compacter en meer in hoogbouw plaatsvinden. Dit kon echter het effect van de economische groei niet compenseren, waardoor het ruimtebeslag door  werklocaties per saldo toenam.

De indicatoren tonen de verschillen in economische situatie van Nederlandse regio’s, zowel in toegevoegde waarde als in werkgelegenheid. Daarnaast wordt inzicht gegeven in het huidig ruimtebeslag van werklocaties in Nederland.

 

Recent vernieuwd

Bedrijfsgrootte en economische omvang landbouwbedrijven, 2000-2018

Indicator | 12 juni 2019

Het totale aantal land- en tuinbouwbedrijven daalt al enkele decennia. Het aantal grote bedrijven (met een standaardopbrengst van 500 duizend euro en meer) is echter toegenomen van 7,... meer

Hoogopgeleiden, 2018

Indicator | 5 juni 2019

Bijna drie op de tien 15- tot 75-jarigen in Nederland zijn hoogopgeleid. De sterk verstedelijkte gemeenten hebben veelal de hoogst opgeleide bevolking. Het percentage hoogopgeleiden... meer

Netto arbeidsparticipatie, 2018

Indicator | 5 juni 2019

De netto arbeidsparticipatie in Nederland is in 2018 licht gestegen ten opzichte van 2017. Regionale verschillen in arbeidsparticipatie zijn over het algemeen beperkt. Wel is het zo... meer

Leegstand van winkels, 2004-2018

Indicator | 19 april 2019

In Nederland is een overaanbod aan vierkante meters detailhandel. Gemiddeld 8 procent van de winkelvloeroppervlakte bestemd voor detailhandel staat leeg in 2018 (peildatum 1 oktober... meer

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2017

Indicator | 27 november 2018

Voorlopige cijfers over de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de Nederlandse economie laten in 2017 een groei van 2,9 procent zien. Het gematigde herstel dat halverwege 2013... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.