Compendium voor de Leefomgeving
494 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Werken en economie

Werken omvat alle activiteiten die tot productie leiden, inkomen genereren en werkgelegenheid met zich meebrengen. Het totale ruimtegebruik door werklocaties is de afgelopen decennia toegenomen, maar er hebben wel twee tegengestelde trends plaatsgevonden.

Sinds halverwege de jaren ’90 tot ongeveer 2008 is de economie snel gegroeid en dat ging gepaard met een groei van de productie en werkgelegenheid. Hierdoor zijn de werklocaties ook sterk uitgebreid.

Tegelijkertijd nam in deze periode de behoefte aan ruimte voor werklocaties ook enigszins af, omdat de dienstensector het snelst groeide en er ook in de andere sectoren een verschuiving plaatsvond van productieactiviteiten naar kantoorwerkzaamheden. Door deze 'verdienstelijking' is per werknemer minder ruimte nodig, omdat kantoorwerkzaamheden compacter en meer in hoogbouw plaatsvinden. Dit kon echter het effect van de economische groei niet compenseren, waardoor het ruimtebeslag door  werklocaties per saldo toenam.

De indicatoren tonen de verschillen in economische situatie van Nederlandse regio’s, zowel in toegevoegde waarde als in werkgelegenheid. Daarnaast wordt inzicht gegeven in het huidig ruimtebeslag van werklocaties in Nederland.

 

Recent vernieuwd

Leegstand van winkels, 2004-2018

Indicator | 19 april 2019

In Nederland is een overaanbod aan vierkante meters detailhandel. Gemiddeld 8 procent van de winkelvloeroppervlakte bestemd voor detailhandel staat leeg in 2018 (peildatum 1 oktober... meer

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2017

Indicator | 27 november 2018

Voorlopige cijfers over de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de Nederlandse economie laten in 2017 een groei van 2,9 procent zien. Het gematigde herstel dat halverwege 2013... meer

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid, 2005-2017

Indicator | 22 november 2018

In 2017 nam de toegevoegde waarde van de dienstverlening toe met 2,9 procent. De werkgelegenheid steeg met 2,5 procent. Het belang van de dienstverlening in de totale economie werd... meer

Bruto toegevoegde waarde van de industrie, 2005-2017

Indicator | 22 november 2018

De bruto toegevoegde waarde van de industrie is in 2017 met 4,1 procent gegroeid. Na drie jaar van lichte groei heeft de industrie qua omvang het niveau van vóór de kredietcrisis... meer

Nationale rekeningen (toelichting)

Indicator | 22 november 2018

De nationale rekeningen zijn de officiële, gestandaardiseerde, overzichtsstatistiek over de nationale economie. Hierin speelt de bruto toegevoegde waarde een belangrijke rol als... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.