Verzuring en vermesting

Balans van fosfor in de landbouw, 2017

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

De indicator Balans van fosfor in de landbouw is opgeheven.

Informatie over de balans voor fosfor in de landbouw is opgenomen in de indicator Stroomschema voor stikstof en fosfor in de landbouw, 2021.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.