Water en milieu

Koelwaterverbruik en warmtelozing door elektriciteitscentrales, 1981-1996

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.
  Eenheid 1981 1986 1991 1996
           
Koelwaterverbruik miljard m3 10,1 9,2 8,4 6,2
Elektriciteitsproductie miljard kWh 55,2 56,5 59,5 58,5
Elektriciteitsproductie PJ 199 203 214 211
Brandstofverbruik PJ 529 542 348 504
           
Totaal afgevoerde warmte1) PJ 330 339 334 293
Via koelwater afgevoerde warmte2) PJ 297 305 300 263
Gemiddeld koelwaterverbruik m3/kWh 0,18 0,16 0,14 0,11
Gemiddelde temperatuurstijging van het koelwater °C 7,0 7,9 8,6 10,2
           
Bron: CBS (1998). CBS/MC/okt02
1) Totaal afgevoerde warmte = brandstofverbruik - elektriciteitsproductie.
2) Het verschil met totaal afgevoerde warmte betreft schoorsteen- en stralingsverliezen.

Ontwikkeling gebruik koelwater

Door efficiënter koelwaterverbruik bij de industrie en energievoorziening is de hoeveelheid koelwater tussen 1991 en 1996 aanzienlijk gedaald. Elektriciteitscentrales gebruiken grote hoeveelheden oppervlaktewater voor koeling tijdens de productie van elektriciteit.

Relevantie

Afgezien van incidentele lozingen bevat koelwater nauwelijks verontreinigingen. Desondanks hebben koelwaterlozingen een negatieve invloed op het ontvangende oppervlaktewater. De grote opwarming van het oppervlaktewater kan leiden tot vissterfte als gevolg van een lager zuurstofgehalte. Verder leidt opwarming tot excessieve algengroei, de groei van blauwalgen en het optreden van botulisme. In warme en droge perioden kan een situatie ontstaan dat de elektriciteitsproductie niet meer ongestoord kan plaatsvinden zonder dat koelwaternormen overschreden worden.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik van koelwater is te vinden op Statline (CBS)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Koelwaterverbruik en warmtelozing door elektriciteitscentrales, 1981-1996 (indicator 0123, versie 03 , 26 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.