Koelwaterverbruik en warmtelozing door elektriciteitscentrales, 1981-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De totale warmtelozing door elektriciteitscentrales blijft nog steeds dalen, ondanks een stijgende elektriciteitsproductie. De benodigde hoeveelheden koelwater fluctueren enigszins.

 Eenheid198119861991199620012005
        
Koelwaterverbruikmiljard m310,19,28,48,010,69,8
Elektriciteitsproductiemiljard kWh55,256,559,558,559,966,6
ElektriciteitsproductiePJ199203214211216238
BrandstofverbruikPJ529542548504502514
        
Totaal afgevoerde warmte1)PJ330339334293287276
Via koelwater afgevoerde warmte2)PJ297305300263258248
Gemiddeld koelwaterverbruikm3/kWh0,180,160,140,140,180,15
Gemiddelde temperatuurstijging °C7,07,98,67,95,86,1
van het koelwater       
        
Bron: CBS (2003).CBS/MNC/jun07/0123
1) Totaal afgevoerde warmte = brandstofverbruik - elektriciteitsproductie.
2) Het verschil met totaal afgevoerde warmte betreft schoorsteen- en stralingsverliezen (circa 10%).

Ontwikkelingen koelwaterverbruik

Elektriciteitscentrales gebruiken grote hoeveelheden oppervlaktewater voor koeling tijdens de productie van elektriciteit. De benodigde hoeveelheid koelwater hangt onder andere af van de lokale watertemperatuur van het oppervlaktewater. Is deze hoger dan is meer water nodig voor koeling omdat de temperatuur van het te lozen water niet te veel mag oplopen. Dit resulteert in een hoger gemiddeld koelwaterverbruik.
Los van de fluctuaties in het koelwaterverbruik, blijft de totale hoeveelheid via koelwater afgevoerde warmte dalen, vanwege een efficiënter brandstofverbruik bij de centrales. Dit hoger rendement is gerealiseerd door de toepassing van gasturbines in combicentrales en stoom- en gasturbines.

Relevantie

Afgezien van incidentele lozingen bevat koelwater nauwelijks verontreinigingen. Desondanks hebben koelwaterlozingen een negatieve invloed op het ontvangende oppervlaktewater. De grote opwarming van het oppervlaktewater kan leiden tot vissterfte als gevolg van een lager zuurstofgehalte. Verder leidt opwarming tot excessieve algengroei, de groei van blauwalgen en het optreden van botulisme. In warme en droge perioden kunnen situaties ontstaan waarbij de elektriciteitsproductie niet meer ongestoord kan plaatsvinden zonder overschrijding van koelwaternormen.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik van koelwater is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Koelwaterverbruik en warmtelozing door elektriciteitscentrales, 1981-2005 (indicator 0123, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.