Koelwaterverbruik en warmtelozing door elektriciteitscentrales, 1981-1996

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

 Eenheid1981198619911996
      
Koelwaterverbruikmiljard m310,19,28,46,2
Elektriciteitsproductiemiljard kWh55,256,559,558,5
ElektriciteitsproductiePJ199203214211
BrandstofverbruikPJ529542348504
      
Totaal afgevoerde warmte1)PJ330339334293
Via koelwater afgevoerde warmte2)PJ297305300263
Gemiddeld koelwaterverbruikm3/kWh0,180,160,140,11
Gemiddelde temperatuurstijging van het koelwater°C7,07,98,610,2
      
Bron: CBS (1998).CBS/MC/okt02
1) Totaal afgevoerde warmte = brandstofverbruik - elektriciteitsproductie.
2) Het verschil met totaal afgevoerde warmte betreft schoorsteen- en stralingsverliezen.

Ontwikkeling gebruik koelwater

Door efficiënter koelwaterverbruik bij de industrie en energievoorziening is de hoeveelheid koelwater tussen 1991 en 1996 aanzienlijk gedaald. Elektriciteitscentrales gebruiken grote hoeveelheden oppervlaktewater voor koeling tijdens de productie van elektriciteit.

Relevantie

Afgezien van incidentele lozingen bevat koelwater nauwelijks verontreinigingen. Desondanks hebben koelwaterlozingen een negatieve invloed op het ontvangende oppervlaktewater. De grote opwarming van het oppervlaktewater kan leiden tot vissterfte als gevolg van een lager zuurstofgehalte. Verder leidt opwarming tot excessieve algengroei, de groei van blauwalgen en het optreden van botulisme. In warme en droge perioden kan een situatie ontstaan dat de elektriciteitsproductie niet meer ongestoord kan plaatsvinden zonder dat koelwaternormen overschreden worden.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik van koelwater is te vinden op Statline (CBS)

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Koelwaterverbruik en warmtelozing door elektriciteitscentrales, 1981-1996 (indicator 0123, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.