Zware metalen in zwevend stof van zout oppervlaktewater, 1989-2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkeling kopergehalte

Opvallend is dat de gehaltes van koper in de kustzone, na twee jaar duidelijk verhoogd te zijn geweest, weer op het niveau van de jaren daarvoor liggen.

Beleid

Het beleid is er op gericht geweest de emissies van metalen naar de Noordzee te verminderen. Dat werkt door op de kwaliteit van de zwevende stof.

Methodiek

In de grafieken staan de mediane gehaltes. De mediaan is de waarde waar 50% van de waarnemingen boven ligt; de middelste gemeten waarde - dit is niet de gemiddelde waarde.

Bronnen

  • RIKZ, monitoringsprogramma Rijkswaterstaat.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Zware metalen in zwevend stof van zout oppervlaktewater, 1989-2000 (indicator 0255, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.