Bodem en grondwater

Grondwaterkwaliteit: inleiding

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is afgesloten.


Informatie over de grondwaterkwaliteit volgens de Kaderrichtlijn Water in Nederland is te vinden in onderstaande indicator:

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2018). Grondwaterkwaliteit: inleiding (indicator 0268, versie 05 , 5 december 2018 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.