Grondwaterkwaliteit: inleiding

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is afgesloten.


Informatie over de grondwaterkwaliteit volgens de Kaderrichtlijn Water in Nederland is te vinden in onderstaande indicator:

Inleiding

Een goede kwaliteit van het grondwater in Nederland is van groot belang voor de functies die het grondwater heeft. Grondwater is in de eerste plaats een belangrijke bron voor de drinkwatervoorziening van mens en dier en voor hoogwaardige industriële producten (voedings- en genotmiddelen). Daarnaast heeft het grondwater een grote invloed op ecosystemen (zowel op het land en in het oppervlaktewater). De kwaliteit van grondwater in Nederland staat onder druk door vermesting en in mindere mate door verzuring, en verspreiding.

Toelichting

Het compartiment grondwater heeft als bijzonderheid dat tussen het tijdstip van een verontreiniging aan het bodemoppervlak en het tijdstip van waarnemen van een verhoogde concentratie in het grondwater, als resultaat daarvan, soms tientallen jaren kan liggen. Hoe langer geleden de milieubelasting heeft plaatsgevonden, hoe dieper het grondwater op dit moment daarvan de invloed ondervindt.

  • Recente belastingen van het maaiveld beïnvloeden de kwaliteit van het bovenste grondwater (de bovenste meter).
  • De milieudruk van circa tien jaar geleden is meetbaar in het ondiepe grondwater (op een diepte van 5-15 meter).
  • Het middeldiepe grondwater (15-30 meter diepte) ondervindt nu de invloeden van de milieubelasting van enkele tientallen jaren geleden.


Dit betekent dat een verontreiniging soms jaren ongemerkt kan doorgaan, terwijl als eenmaal het effect merkbaar is in het diepere grondwater (bijvoorbeeld water dat gewonnen wordt voor de bereiding van drinkwater), het wederom lang duurt om de kwaliteit weer te verbeteren. Dit vraagt om zorgvuldigheid bij het menselijk handelen op en in de bodem.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
04
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Grondwaterkwaliteit: inleiding (indicator 0268, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.