Gezondheid en milieu

Gezondheidseffecten van fijn stof en ozon

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.


Actuele informatie over fijn stof en gezondheid is te vinden bij


Informatie over ozon en gezondheid  is te vinden bij het RIVM:

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.