Luchtkwaliteit

Emissies naar lucht

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is afgesloten. Cijfers over de emissies van broeikasgassen en verzurende en grootschalige luchtverontreinigende stoffen zijn terug te vinden in onderstaande indicatoren:

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.