Milieubeleid en milieumaatregelen

Klimaatverandering: beleid ter vermindering van broeikasgasemissies

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet langer geactualiseerd.


Informatie over het klimaatbeleid is te vinden op de website van de rijksoverheid onder de volgende link:

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.