Emissies naar lucht, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De emissies van de meeste stoffen zijn in 2002 afgenomen ten opzichte van 1990. De emissie van kooldioxide is toegenomen. Ten opzicht van 2001 is de emissie van kooldioxide vrijwel gelijk gebleven.

 19901995200020012002
      
Verzurende emissies 1)miljoen kg   
Zwaveldioxide (SO2)191129757567
Stikstofoxiden als NO2583499419409397
Ammoniak (NH3)249193152143136
      
Broeikasgassen 2)miljoen kg   
Kooldioxide (CO2)164 384178 002178 436185 417185 187
Distikstofoxide (N2O) 3)5358535148
Methaan (CH4)1 2971 192972952899
HFKs, PFKs en SF60,740,971,30,860,72
      
Overige verbindingenmiljoen kg   
VOS 4)488359262244232
Koolmonoxide (CO)1 149873722687655
Fijn stof (PM10)7859484544
      
Bron: CCDM (2004).CBS/MC/mei04/0079
1) Verzurende emissies conform de NEC-richtlijn.
2) Broeikasgasemissies, actuele emissies, exclusief zeescheepvaart.
3) Exclusief emissies niet-landbouwbodems (2,4 miljoen kg), inclusief biogene processen oppervlaktewater (3,8 miljoen kg).
4) Vluchtig organische stoffen, exclusief methaan.

De emissies dalen, behalve die van kooldioxide

Sinds 1990 zijn de emissies van verzurende stoffen, vluchtige organische stoffen, koolmonoxide en fijn stof gedaald. De daling van de emissie van zwaveldioxide wordt veroorzaakt door de ontzwaveling van de brandstoffen. De afname van de emissie van ammoniak wordt voornamelijk veroorzaakt door maatregelen bij de land- en tuinbouw. De emissies van kooldioxide zijn tussen 1990 en 2002 gestegen als gevolg van groei van het verbruik van energie. Ten opzichte van 2001 is de emissie van kooldioxide vrijweg gelijk gebleven.

Oorzaken van de emissies naar lucht

De emissies worden veroorzaakt door verbranding van brandstoffen door voertuigen of stationaire bronnen of door industriële processen. Emissies veroorzaakt door natuurlijke bronnen worden hier niet meegenomen.

Technische toelichting

Voor stationaire bronnen komt een deel van de emissiegegevens uit de individuele milieujaarverslagen van bedrijven. Het overige deel wordt bijgeschat op basis van statistische gegevens uit onder andere de energiestatistieken, productiestatistieken van het CBS.

Bronnen

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie.
  • Emissiecijfers zijn ook te vinden op StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
18
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht, 1990-2002 (indicator 0079, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.