Luchtkwaliteit

Deeltjesvormige luchtverontreiniging: oorzaken en effecten

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.

Algemene informatie over fijn stof is te vinden bij het RIVM:

Informatie over PAK is te vinden bij het RIVM.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.