Luchtkwaliteit

Deeltjesvormige luchtverontreiniging: oorzaken en effecten

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd omdat informatie over deze indicator nu elders te vinden is.

Informatie over fijn stof is te lezen in de indicator Fijn stof (PM10) in lucht, 1992-2020 | Compendium voor de Leefomgeving (clo.nl) en op de website van het RIVM: Lucht | RIVM.

Informatie over PAK is te vinden bij het RIVM.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.