Luchtkwaliteit

Emissies van fijn stof en VOS (NEC) en koolmonoxide 1990-2009

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer bijgehouden.

Grafiek broeikasgasemissies per sector nog steeds beschikbaar

Een grafiek met de emissies van fijn stof en vluchtige organische stoffen (exclusief methaan) is opgenomen als figuur in onderstaande indicator:

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2011). Emissies van fijn stof en VOS (NEC) en koolmonoxide 1990-2009 (indicator 0180, versie 18 , 10 oktober 2011 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.