Koolmonoxide, fijn stof en VOS, emissies (NEC) 1990-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De emissiereductie van fijn stof stagneert. De emissies volgens de NEC-indeling van vluchtige organische stoffen dalen, maar om de beleidsdoelstellingen voor 2010 te halen zijn meer maatregelen noodzakelijk.

Stof/doelgroep (NEC)199019952000200120022003
       
 miljoen kg     
       
Koolmonoxide (CO)1 152880735698665646
Landbouw1,51,51,31,31,31,3
Industrie, Energie en Raffinaderijen292239193188180174
Verkeer en vervoer 1)786575478446424411
Consumenten706260595756
HDO en Bouw2,72,93,03,53,03,4
       
Fijn stof (PM10)785949464542
Landbouw8,99,59,89,49,37,9
Industrie, Energie en Raffinaderijen382313131212
Verkeer en vervoer232017161616
Consumenten4,33,93,73,63,73,6
HDO en Bouw3,83,44,43,93,83,4
       
VOS 2)494366269250238225
Landbouw2,01,91,71,71,61,7
Industrie, Energie en Raffinaderijen17813089817670
Verkeer en vervoer2021501051049996
Consumenten383734333332
HDO en Bouw734833292926
       
Bron: Emissieregistratie (2005).CBS/MNC/mei05/0180
1) Verkeersemissies, exclusief internationale scheepvaart.
2) Vluchtige Organische Stoffen, exclusief methaan.

Ontwikkelingen emissies

De afname van de emissie van fijn stof stagneert enigszins de laatste jaren. Sinds kort zijn de gezondheidsrisico's door inhaleren van fijn stof weer actueel geworden (Buringh en Opperhuizen, 2002). Mogelijk dat hierdoor nieuwe impulsen voor het terugdringen van PM10 zullen ontstaan. De emissie van vluchtige organisch stoffen (VOS, exclusief methaan) laat nog een langzame afname zien met name in de energiesector en de doelgroep verkeer en vervoer. De daling van de emissie van koolmonoxide wordt voornamelijk veroorzaakt door verbeterde motoren in voertuigen.

Beleid

De nationale doelstelling voor 2010 is voor VOS 163 miljoen kg (VROM, 2001). Voor de doelgroepen zijn taakstellingen voor VOS-emissies voor 2010 vastgesteld. De emissiedoelstelling voor fijn stof moet nog worden bepaald. De berekende emissie voor 2010 ligt op 27 miljoen kg.

Relevantie

Uit VOS kan, onder invloed van zonlicht, ozon worden gevormd, waardoor onder meer fotochemische smog kan ontstaan. De directe blootstelling aan VOS, fijn stof en ozon kan ook leiden tot gezondheidsschade bij mensen en tot schade aan materialen en ecosystemen.

Bronnen

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Emissiecijfers zijn ook te vinden op StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De emissiegegevens zijn gepresenteerd volgens de doelgroepenindeling volgens de NEC-richtlijn.
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Koolmonoxide, fijn stof en VOS, emissies (NEC) 1990-2003 (indicator 0180, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.