Koolmonoxide, fijn stof en VOS, emissies 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De emissiereductie van fijn stof stagneert. De emissies van vluchtige organische stoffen dalen, maar om de beleidsdoelstellingen voor 2010 te halen zijn meer maatregelen noodzakelijk.

D3.11

Stof/doelgroep199019951999200020012002
       
 miljoen kg     
       
Koolmonoxide (CO)1 149873808733704671
Landbouw1,51,41,31,31,21,2
Industrie, energie292239258205206196
Verkeer en vervoer 1)783566491465435412
Consumenten706254595858
HDO en bouw2,73,92,93,03,63,2
       
Fijn stof78592)484544
Landbouw8,99,5109,89,49,3
Industrie, energie38232)131111
Verkeer en vervoer242018171716
Consumenten4,33,93,63,73,63,7
HDO en bouw3,83,43,64,43,93,8
       
VOS 3)483352274256238226
Landbouw2,01,91,71,71,71,6
Industrie, energie17813098898176
Verkeer en vervoer1921381101039791
Consumenten373327272726
HDO en bouw735037353231
       
Bron: CCDM (2004).CBS/MC/apr04/0180
1) Verkeersemissies, exclusief internationale scheepvaart.
2) Onvolledige waarneming in 1999 bij met name de industrie (incl. raffinaderijen) en de energiesector.
3) Vluchtig Organische Stoffen, exclusief methaan.

Ontwikkelingen emissies

De afname van de emissie van fijn stof stagneert enigszins de laatste jaren. Sinds kort zijn de gezondheidsrisico's door inhaleren van fijn stof weer actueel geworden (Buringh en Opperhuizen, 2002). Mogelijk dat hierdoor nieuwe impulsen voor het terugdringen van PM10 zullen ontstaan. De emissie van vluchtige organisch stoffen (VOS, exclusief methaan) laat nog een langzame afname zien met name in de energiesector en de doelgroep verkeer en vervoer. De daling van de emissie van koolmonoxide wordt voornamelijk veroorzaakt door verbeterde motoren in voertuigen.

Beleid

De nationale doelstelling voor 2010 is voor VOS 163 miljoen kg (VROM, 2001). Voor de doelgroepen zijn taakstellingen voor VOS-emissies voor 2010 vastgesteld. De emissiedoelstelling voor fijn stof moet nog worden bepaald. De berekende emissie voor 2010 ligt op 27 miljoen kg.

Relevantie

Uit VOS kan, onder invloed van zonlicht, ozon worden gevormd, waardoor onder meer fotochemische smog kan ontstaan. De directe blootstelling aan VOS, fijn stof en ozon kan ook leiden tot gezondheidsschade bij mensen en tot schade aan materialen en ecosystemen.

Technische toelichting

Bronnen

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Emissiecijfers zijn ook te vinden op StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Koolmonoxide, fijn stof en VOS, emissies 1990-2002 (indicator 0180, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.