Luchtkwaliteit

Fijn stof in lucht, jaargemiddelde, 1992-2012

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.


Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.
De informatie over de jaargemiddelde fijnstofconcentraties is opgenomen in Fijn stof (PM10) in lucht, 1992-2020

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.