Milieubeleid en milieumaatregelen

Deeltjesvormige luchtverontreiniging: beleid

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd omdat informatie over deze indicator nu elders te vinden is. 

Informatie over fijn stof is te lezen in de indicator Fijn stof (PM10) in lucht, 1992-2020 | Compendium voor de Leefomgeving (clo.nl) en op de website van het RIVM: Lucht | RIVM.
Ook informatie over PAK is te vinden bij het RIVM.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2019). Deeltjesvormige luchtverontreiniging: beleid (indicator 0530, versie 07 , 18 september 2019 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.