Milieubeleid en milieumaatregelen

Biologische voedingsmiddelen, 2000 - 2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Het marktaandeel van biologische voedingsmiddelen is toegenomen tot circa 1,9% in 2006.

Marktaandeel biologische producten neemt toe

Biologische voeding staat de afgelopen jaren sterk in de belangstelling. De markt voor biologische producten (EKO-keur en Demeter keur) is in de periode 2000 - 2006 gegroeid van 286 tot ruim 460 miljoen euro. Ten opzichte van 2005 is er sprake van een groei van 9,4%. De totale bestedingen aan voedingsmiddelen zijn in dezelfde periode gestegen met 3% naar € 24,6 miljard. Het marktaandeel voor biologische producten komt hiermee uit op 1,9% (Platform Biologica, 2006).
De productgroepen met de grootste marktaandelen zijn verse groente en fruit (4,4%), zuivel (3,8%) en vlees (2,3%).
De introductie en promotie van biologische producten in supermarkten heeft een grote rol gespeeld in de sterke stijging. Supermarkten hebben een aandeel van 43,4% in de omzet, het aandeel van speciaalzaken bedraagt 42,8%.

Beleid met betrekking tot biologische voeding

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stimuleert marktvergroting biologische landbouw vanuit de regeringsdoelstelling om in 2010 op 10% van het landbouwareaal biologisch te produceren. Afgeleide convenantdoelstelling is 5% consumentenbestedingen voor biologische producten eind 2007.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over EKO-keur is te verkrijgen bij de Stichting Skal. De Stichting Skal is door het ministerie van LNV aangewezen voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. De Stichting Skal is wettelijk houdster van het EKO-keurmerk.
  • Meer informatie over milieukeurmerken is te vinden in het Dossier milieukeurmerken van het ministerie van VROM

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Biologische voedingsmiddelen, 2000 - 2006 (indicator 0365, versie 06 , 11 september 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.