Milieubeleid en milieumaatregelen

Monitoring overheidsprestaties

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt.


De monitoring van milieubeleidsprestaties van provincies en gemeenten is grotendeels beëindigd in 2004. De monitoringsrapportages van de Coördinatie Commissie Overheidsmonitoring (CCO) en van het Interprovinciaal Overleg (IPO) zijn niet meer beschikbaar. Deze indicator zal daarom niet meer worden bijgewerkt.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Monitoring overheidsprestaties (indicator 0381, versie 06 , 13 december 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.