Kosten en financiering

Kosten storten en verbranden van afval

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer bijgehouden.


De kosten van verwerking van afval zijn door verschillende oorzaken niet meer eenduidig vast te stellen. Zo hebben de afvalverbranding de installaties de zogenaamde R1-status gekregen, hetgeen wil zeggen dat verbranden van afval in installaties voortaan onder nuttige toepassing valt. Daarnaast is per 1 januari 2012 de stortbelasting afgeschaft.
Meer informatie voor stortplaatsen en verbrandingsinstallaties:

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2012). Kosten storten en verbranden van afval (indicator 0428, versie 06 , 27 september 2012 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.