Afval

Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2020

De hoeveelheid verbrand afval is toegenomen. Dit komt doordat de eerdere capaciteitsuitbreidingen volledig in gebruik zijn genomen en omdat brandbaar afval vanuit het buitenland ingevoerd wordt om hier verbrand te worden in de resterende capaciteit voor verbranden. In 2020 is 7,6 miljoen ton afval verbrand in Nederland.

Capaciteit afvalverbrandingsinstallaties constant

Eind 2020 bedroeg de capaciteit voor het verbranden van afval in Nederland 8,3 miljoen ton, net als in 2019. Ten opzichte van 2018 is er een lichte relevante toename in capaciteit door uitbreidingen en/of optimalisaties in het verbrandingsproces.

Verbrande hoeveelheid afval in afvalverbrandingsinstallaties

De hoeveelheid verbrand afval neemt de laatste jaren iets af van 7,8 miljoen ton in 2016 naar bijna 7,6 miljoen in 2020. Van deze hoeveelheid was 1,1 miljoen ton afval afkomstig uit het buitenland en 6,5 miljoen ton uit Nederland. De invoer van brandbaar afval uit het buitenland bedroeg in 2019 nog 1,5 miljoen ton.

Reststoffen afvalverbrandingsinstallaties

De productie van reststoffen bedroeg in de jaren 2012-2016 ongeveer 2 miljoen ton.
In 2017 was dit met ruim 1,6 miljoen ton fors minder. De reden is dat er toen minder bewerkt bodemas is afgevoerd. In 2020 bedroeg de hoeveelheid verbrandingsresten 2 miljoen ton.

Beleid

Alle afvalverbrandingsinstallaties worden jaarlijks getoetst of ze voldoende energie-efficiƫnt zijn om als installaties voor nuttige toepassing kunnen zijn. Ook in 2020 was dit het geval en daarmee hebben alle afvalverbrandingsinstallaties in 2021 ook de zogenaamde R1-status. Daardoor kunnen zij gemakkelijker afval uit het buitenland halen om in Nederland te verbranden.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Afvalverbrandingsinstallaties

Omschrijving

Aantal afvalverbrandingsinstallaties, de capaciteit, de verbrande hoeveelheid afval en de hierbij vrijkomende afvalstoffen

Verantwoordelijk instituut

Rijkswaterstaat

Berekeningswijze

Integraal onderzoek bij de afvalverbrandingsinstallaties

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

WAR (2022). Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2020. Werkgroep Afvalregistratie, Utrecht.

Betrouwbaarheidscodering

Integrale enquete.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2022). Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2020 (indicator 0394, versie 17 , 14 juni 2022 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.