Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2018

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid verbrand afval is toegenomen. Dit komt doordat de eerdere capaciteitsuitbreidingen volledig in gebruik zijn genomen en omdat brandbaar afval vanuit het buitenland ingevoerd wordt om hier verbrand te worden in de resterende capaciteit voor verbranden. In 2018 is 7,5 miljoen ton afval verbrand in Nederland.

Capaciteit afvalverbrandingsinstallaties constant

Eind 2018 bedroeg de capaciteit voor het verbranden van afval in Nederland 8,2 miljoen ton, net als in 2017. Hiermee is vooralsnog een eind gekomen een relevante toename in capaciteit door uitbreidingen en/of optimalisaties in het verbrandingsproces.

Verbrande hoeveelheid afval in afvalverbrandingsinstallaties

De hoeveelheid verbrand afval neemt de laatste jaren iets af van 7,8 miljoen ton in 2016 naar bijna 7,5 miljoen in 2018. Van deze hoeveelheid was 1,75 miljoen ton afval afkomstig uit het buitenland en 5,7 miljoen ton uit Nederland. De invoer van brandbaar afval uit het buitenland bedroeg in 2019 nog 1,9 miljoen ton.

Reststoffen afvalverbrandingsinstallaties

De productie van reststoffen bedroeg in de jaren 2012-2016 ongeveer 2 miljoen ton.
In 2017 was dit met ruim 1,6 miljoen ton fors minder. De reden is dat er toen minder bewerkt bodemas is afgevoerd. In 2018 stijgt de hoeveelheid verbrandingsresten weer naar 2,1 miljoen ton.

Beleid

Alle afvalverbrandingsinstallaties worden jaarlijks getoetst of ze voldoende energie-efficiënt zijn om als installaties voor nuttige toepassing kunnen zijn. Ook in 2018 was dit het geval en daarmee hebben alle afvalverbrandingsinstallaties in 2019 ook de zogenaamde R1-status. Daardoor kunnen zij gemakkelijker afval uit het buitenland halen om in Nederland te verbranden.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Afvalverbrandingsinstallaties
Omschrijving
Aantal afvalverbrandingsinstallaties, de capaciteit, de verbrande hoeveelheid afval en de hierbij vrijkomende afvalstoffen
Verantwoordelijk instituut
Rijkswaterstaat
Berekeningswijze
Integraal onderzoek bij de afvalverbrandingsinstallaties
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
WAR (2020). Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2018. Werkgroep Afvalregistratie, Utrecht.
Betrouwbaarheidscodering
Integrale waarneming.

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2018 (indicator 0394, versie 16,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.