Milieugevaarlijke stoffen

Verkoop van bestrijdingsmiddelen door de detailhandel aan particulieren

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is afgesloten.

De indicator Verkoop van bestrijdingsmiddelen door de detailhandel is afgesloten omdat het een eenmalig onderzoek betreft uit het jaar 2004, waarvoor geen recentere gegevens beschikbaar zijn.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2019). Verkoop van bestrijdingsmiddelen door de detailhandel aan particulieren (indicator 0526, versie 02 , 10 januari 2019 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.