Mechanische en andere niet-chemische bestrijdingsmethoden in de landbouw per teeltsector en gewas

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd door het ontbreken van nieuwe gegevens.

Informatie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bestrijding van plagen is te vinden bij:

 

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd door het ontbreken van nieuwe gegevens.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Mechanische en andere niet-chemische bestrijdingsmethoden in de landbouw per teeltsector en gewas (indicator 0583, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.