Compendium voor de Leefomgeving
461 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Landschap

Beleving historische kenmerkendheid

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Veel mensen waarderen oudere landschappen met historische gebouwen en stads- en dorpsgezichten.

Toestand

Landschappen met nationale historische monumenten en stads- en dorpsgezichten komen verspreid in geheel Nederland voor, behalve in de IJsselmeerpolders. Er komen opvallend veel monumenten voor in Zuid-Limburg, in de Randstad en in het noorden van Groningen en Friesland. Omgevingen waar monumenten voorkomen waarderen mensen duidelijk hoger, ook in verstedelijkte of open landschappen die op zich minder worden gewaardeerd. Veel mensen herkennen de nationaal erkende monumenten en dorspgezichten niet als zodanig, maar deze blijken wel een goede indicatie te geven van de oudere landschappen die mensen waarderen.

Referenties

 • Coeterier, J.F. (1995). De beleving van cultuurhistorische objecten, een verkennend onderzoek in de Meierij van Den Bosch. Onderzoeksreeks Nota Landschap nr. 5. Rapport 433. Staring Centrum, Wageningen.
 • Roos-Klein Lankhorst, J, S. de Vries, J. van Lith-Kranendonk, H. Dijkstra & J.M.J. Farjon (2004). Modellen voor de graadmeters landschap, beleving en recreatie. Kennismodel Effecten Landschap Kwaliteit KELK, Monitoring Schaal en BelevingsGIS. Planbureaurapporten 20. Natuurplanbureau, vestiging Wageningen: bijlage 3, Historische kenmerkendheid.
 • Roos-Klein Lankhorst, J., S. de Vries, A.E. Buijs, M.H.I. Bloemmen & C. Schuiling (2005). BelevingsGIS versie 2; waardering van het Nederlandse landschap door de bevolking op kaart. Rapport 1138. Alterra, Wageningen: factsheet Historische kenmerkendheid.

Technische toelichting

Technische toelichting

De historische monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten zijn ontleend aan voorlopige kaartbestanden van Monumentenzorg. De volgende monumenten zijn daarin opgenomen:

 • agrarische gebouwen
 • archeologische monumenten
 • kastelen/landhuizen
 • kerken
 • molens
 • andere gebouwen
 • vestingwerken
 • weg- en waterwerken

Bij de berekening van de historische kenmerkendheid is aangenomen dat gebieden binnen 1 km van beschermde stads- en dorpsgezichten en alle genoemde monumenten een grotere historische kenmerkendheid hebben en een grotere waardering krijgen dan verder weg gelegen gebieden. De grootste waarde krijgen gridcellen waarbinnen een monument of een beschermd stads- en dorpsgezicht ligt. Gridcellen binnen 1 km van monumenten of stads- en dorpsgezichten krijgen een hogere waarde naar gelang ze dichterbij zijn gelegen, of voorkomen in de omgeving van zowel monumenten als een stads- en dorpsgezicht.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Beleving historische kenmerkendheid (indicator 1032, versie 02 , 1 september 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.