Biodiversiteit

Aantal soorten in Nederland, 2018

Er zijn ongeveer 45.000 schimmels, planten, dieren en andere organismen in Nederland gevestigd.

Aantal soorten

In Nederland komen ±45.000 soorten eukaryoten (organismen met een celkern) voor. Dit aantal bestaat voornamelijk uit dieren, dankzij de ±27.000 soorten dieren, maar ook uit ±10.000 soorten schimmels, ±3.600 wieren en algen en ±2.200 macroscopische plantensoorten (tabblad Hoofdgroepen Nederland). Er zijn ongeveer 23.000 soorten geleedpotigen bekend in Nederland, waarvan insecten de grootste groep vormen, met vooral veel soorten kevers, vliegen, muggen, bijen, wespen en mieren. Andere soortenrijke diergroepen zijn spinachtigen en kreeftachtigen. Opvallende soortgroepen als vogels en zoogdieren tellen veel minder soorten (tabblad Dieren Nederland). De planten bestaan voornamelijk uit ±1.500 zaadplanten en ±500 bladmossen, terwijl de groep van algen en wieren soortenrijker is, met ±1.700 kiezelwieren en ±1.000 groenwieren. De verdeling van soorten in groepen binnen het diverse rijk der schimmels is minder bekend. In totaal zijn er rond de 45.000 inheemse soorten in Nederland. Daarnaast zijn er meer dan 1.000 exoten bekend en waarschijnlijk vele duizenden bacteriën en archaebacteriën.

Kennistoename

Het aantal soorten per soortgroep is gedetailleerd vermeld in de tabel (zie onder download data). Mogelijk liggen deze aantallen hoger of lager dan in een vorige versie van deze indicator. Dat is grotendeels het gevolg van vergroting van de kennis en niet van de werkelijke toename van de biodiversiteit in Nederland.

Referenties

  • Duuren, L. van (1989). Aantal planten- en diersoorten in Nederland. Kwartaalbericht Milieustatistieken 89 (4): 15-21.
  • Nieukerken, E.J. van en A.J. van Loon (1995). Biodiversiteit in Nederland. Nationaal Natuurhistorisch Museum. Leiden.
  • Noordijk, J., R.M.J.C. Kleukers, E.J. van Nieukerken en A.J. van Loon (2010). De Nederlandse biodiversiteit. Nederlandse Fauna 10. Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis & European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Aantal soorten in Nederland

Omschrijving

Het aantal soorten dat in Nederland voorkomt, voor zover bekend en beschreven. Van bacteriën en archaebacteriën is minder bekend en zijn hierin niet opgenomen.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Het aantal soorten in Nederland en de wereld is ontleend aan de publicatie "De Nederlandse Biodiversiteit" uit 2010. In vergelijking tot de vorige versie van deze indicator worden hoofdgroepen nu vergeleken in een enkel figuur en er worden meer groepen uitgelicht, zoals de wieren en algen.

De aantallen voor Nederland zijn vergeleken met het actuelere Nederlands Soortenregister, maar er konden geen grote verschillen worden ontdekt, behalve bij groepen waar het Nederlands Soortenregister nog niet volledig is, zoals eencellige organismen en schimmels.

Basistabel

De basistabel met aantallen van beschreven soorten per soortgroep die voorkomen in Nederland en in de wereld staat onder 'Download data'.

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Onregelmatig

Achtergrondliteratuur

Duuren, L. van (1989). Aantal planten- en diersoorten in Nederland. Kwartaalbericht Milieustatistieken 89 (4): 15-21.

Nieukerken, E.J. van en A.J. van Loon (1995). Biodiversiteit in Nederland. Nationaal Natuurhistorisch Museum. Leiden.

Noordijk, J., R.M.J.C. Kleukers, E.J. van Nieukerken en A.J. van Loon (2010). De Nederlandse biodiversiteit. Nederlandse Fauna 10. Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis & European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden.

Opmerking

Er is gekozen voor een meer praktische indeling van groepen organismen, en minder voor een taxonomische indeling. De macroscopische planten en microscopische algen en wieren zijn niet per se taxonomische/verwante groepen.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2018). Aantal soorten in Nederland, 2018 (indicator 1046, versie 08 , 15 oktober 2018 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.