Herintroductie raaf, 1990-2012

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze specialistische indicator is afgesloten.
 

Indexen en trendklasse van deze soort zijn te vinden onder indicator

De raaf is uit Nederland verdwenen en opnieuw uitgezet. Na een aanvankelijke toename is het aantal de laatste jaren min of meer stabiel.

Herintroductie succesvol

Raven werden in 1928 in Nederland uitgeroeid. In de periode 1969-1992 zijn circa 200 raven op de Veluwe uitgezet. Deze vogels waren afkomstig uit Sleeswijk-Holstein en Mecklenburg-Vorpommern. De soort heeft zich op de Veluwe inmiddels goed gevestigd; het merendeel van de 75-90 broedparen in 2007 komt daar voor. Daarbuiten komt de raaf in kleine aantallen voor op de Utrechtse Heuvelrug en in Salland, de Achterhoek, Drenthe en Flevoland.
Het broedsucces loopt de laatste jaren enigszins terug als gevolg van een geringere beschikbaarheid van voedsel (onder andere de afname van konijnen).
De raaf staat op de Rode Lijst van vogels.

Bronnen

  • Boele, A., J. van Bruggen, A.J. van Dijk, F. Hustings, J. W. Vergeer en C.L. Plate (2013). Broedvogels in Nederland in 2011. Sovon-rapport 2013/01. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
  • Renssen, T.A. (1988). De herintroductie van de raaf (Corax corax) in Nederland: een overzicht. RIN-rapport 88/47. Arnhem.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
12
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Herintroductie raaf, 1990-2012 (indicator 1062, versie 12,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.