Natuurbeleid en natuurbescherming

Natuurbeschermingswetgebieden

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.


De indicator 'Natuurbeschermingswetgebieden' is vervallen, omdat er geen wetgeving meer is hieromtrent. Informatie over voorheen beschermde natuurmonumenten is te vinden in de Gebiedendatabase van het Ministerie van Economische Zaken onder Beschermde natuurmonumenten.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Natuurbeschermingswetgebieden (indicator 1311, versie 05 , 23 maart 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.