Natuurbeschermingswetgebieden, 2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Ongeveer 3600 hectare natuurgebied is als Natuurbeschermingswetgebied aangewezen buiten de Natura 2000-gebieden .

Beschermde Natuurmonumenten

Al onder de Natuurbeschermingswet 1967 werden natuurgebieden beschermd door het aanwijzen van Staats- en Beschermde Natuurmonumenten. Met de inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 1998 vervalt het onderscheid tussen Staats- en Beschermde Natuurmonumenten; beide worden nu Beschermde Natuurmonumenten genoemd. Daarnaast komen die (delen van) Natuurmonumenten die overlappen met Natura 2000-gebieden te vervallen. De instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura 2000-gebied zullen wel mede betrekking hebben op de waarden die beschermd werden door het natuurmonument.
In totaal blijven 63 Beschermde Natuurmonumenten buiten de Natura 2000-gebieden bestaan.

Beleidsdoelen

Het doel van de Natuurbeschermingswet is het beschermen van terreinen en wateren met bijzondere natuur- en landschapswaarden. In de Natuurbeschermingswetgebieden is een vergunningenstelsel van kracht voor schadelijke handelingen. Tevens kan een beheersplan voor een gebied worden opgesteld, waarmee het gebied in aanmerking kan komen voor een beheersvergoeding.

Gebieden

AntjeskolkHoorneboegse HeideOude Dee/ Breede Gooi
Bronnenbos RefterHuys ten DonckOude Dijk van Waal en Burg
Buitenplaats VosbergenKamerikse NessenOvercingel
Bussumer- en WesterheideKavelenPostiljonheide
Polder CeresKooibosje TerheijdenRaaphof
DelleburenKop van SchouwenRouwkuilen
DommelbeemdenKop van Schouwen ISarsven en De Banen
EendennestKop van Schouwen IISchoolsteegbosjes
ElzenbroekKruisdijkSmoutjesvlietlanden
Franse KampheideLimitische HeideStaartweg Urk
Geerpolder PlasMeeuwenkampjeTafelberg-/Blaricummerheide
Gooise NoordflankMoerasterreinen langs de BijleveldTafelberg-/Blaricummerheide II
GrasbroekNiemandshoekTerreinen Boswachterij Groesbeek
Groeve OostermeentNieuw Bussumerheide/VliegheideToppad Urk
Groote GatOeverlanden BraassemermeerWaterland Aeën en Dieën
Ham en CrommenijeOeverlanden Gein c.a.Weldam
Heide achter SportparkOeverlanden GiessenWildenborch
HeidebloemOeverlanden SchildmeerWildenborch/Bosket
HildsvenOeverlanden WinkelZuiderheide/Laarder Wasmeer
Hilversums WasmeerOosteinderpoelZwartven
Hoge FrontenOostermaetDe Zumpe

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
04
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Natuurbeschermingswetgebieden, 2008 (indicator 1311, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.