Belvedere- en Werelderfgoedlijst-gebieden

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Er zijn 70 Belvedere-gebieden aangewezen vanwege de cultuurhistorische waarden. Een deel hiervan is tevens op de Werelderfgoedlijst van UNECO geplaatst.

Toestand

Een aantal gebieden met bijzondere cultuurhistorische waarden is aangewezen als Belvedere-gebied. Enkele daarvan, of delen daarvan, met grote internationale betekenis zijn tevens geplaatst op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Dat zijn de Stelling van Amsterdam, Schokland, de Beemster en het gebied met de molens van Kinderdijk. De bedoeling is om nog een aantal Belvedere-gebieden voor te dragen voor de Werelderfgoedlijst, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Noord-Oostpolder. Deze staan op de voorlopige lijst.

Beleidsdoelen

Het beleid is gericht op het herkenbaar houden van de cultuurhistorische identiteit bij de ontwikkelingen in de Belvedere-gebieden. Deze zijn geselecteerd vanwege de hoge cultuurhistorische waarden, met name archeologische, historisch-geografische en bouwkundige waarden.

Bronnen

  • OC&W (1999). Belvedere. Beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting. Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Den Haag.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De kaart toont de 70 Belvedere-gebieden uit de nota Belvedere, waarbij tevens is aangegeven welke gebieden, of delen daarvan, geplaatst zijn op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO of op de voorlopige lijst (stand oktober 2002). Er zijn ook nog Belvedere-steden, deze staan niet op de kaart.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Belvedere- en Werelderfgoedlijst-gebieden (indicator 1339, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.