Natuurbeleid en natuurbescherming

Waardevolle cultuurlandschappen

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.


De indicator 'Waardevolle cultuurlandschappen' is vervallen omdat deze gebieden geen beleidscategorie meer zijn in de Nota Ruimte. Hiervoor in de plaats zijn de Nationale Landschappen gekomen.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Waardevolle cultuurlandschappen (indicator 1343, versie 03 , 22 december 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.