Biodiversiteit

Exoten in zoet water, 1900 - 2010

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

De indicator 'Exoten in zoet water' is vervallen. Informatie hierover is opgenomen in de indicator 1622

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2021). Exoten in zoet water, 1900 - 2010 (indicator 1355, versie 05 , 1 februari 2021 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.