Landschap

Culturele en natuurlijke kernkwaliteiten van het landschap

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.


De indicator 'Culturele en natuurlijke kernkwaliteiten van het landschap' is vervallen.
Informatie over een aantal facetten van deze kernkwaliteiten is te vinden in de Atlas Leefomgeving. De Atlas geeft informatie over de kwaliteit van de leefomgeving. De informatie is beschikbaar gesteld door overheden zoals gemeenten, provincies en het Rijk.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Culturele en natuurlijke kernkwaliteiten van het landschap (indicator 1407, versie 03 , 9 december 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.