Landschap

Culturele en natuurlijke kernkwaliteiten van het landschap

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Ecologische, aardkundige en cultuurhistorische landschapselementen en -patronen zijn kenmerkend voor de ontstaansgeschiedenis van het betreffende landschap. Samen bepalen zij de culturele en natuurlijke kernkwaliteiten van het Nederlandse landschap.

Toestand

Gebieden met veel culturele en natuurlijke kernkwaliteiten komen voor in het noordelijke zeekleigebied, Noord-Drenthe, de IJsselmeerpolders, het Groene Hart, de Veluwe en Zuid-Limburg . Het kaartbeeld is gebaseerd op het voorkomen van landschapselementen en -patronen die kenmerkend zijn voor de ontstaansgeschiedenis van de verschillende landschappen. Het gaat daarbij om ecologische, aardkundige en cultuurhistorische fenomenen.

Referenties

  • Snellen, D., H. (J.M.J.) Farjon, R. Kuiper & N. Pieterse (2006). Monitor Nota Ruimte: De opgave in beeld. NAi Uitgevers/Rotterdam, Ruimtelijk Planbureau/Den Haag & Milieu- en Natuurplanbureau/Bilthoven. 165 p.
  • Farjon, J.M.J., G.H.P. Dirkx, A.J.M. Koomen, J.A.J. Vervloet & G.W. Lammers (2001), Neder-landschap Internationaal: de internationale betekenis van het Nederlandse landschap op kaart. Rapport 358, Alterra, Wageningen.

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

Met behulp van negen verschillende kaartlagen (zie tabel) is beoordeeld in hoeverre een gebied scoort op culturele en natuurlijke kernkwaliteiten. Puntvormige elementen scoren hierbij zwaarder dan kaartlagen die uit vlakken zijn opgebouwd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Culturele en natuurlijke kernkwaliteiten van het landschap (indicator 1407, versie 01 , 13 september 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.