Compendium voor de Leefomgeving
477 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Natuurbeleid en natuurbescherming

Trekvissen van de Habitatrichtlijn, 1999-2004

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

De indicator "Trekvissen van de Habitatrichtlijn" wordt in deze vorm niet langer geactualiseerd. Informatie over trends en Staat van Instandhouding van trekvissen van de Habitatrichtlijn is opgenomen in de indicator "Habitatrichtlijnsoorten".

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2020). Trekvissen van de Habitatrichtlijn, 1999-2004 (indicator 1557, versie 02 , 19 maart 2020 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.