Ecosystemen

Flora van de duinen, 1990-2016

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is in maart 2023 afgesloten. De indicator is gemaakt op basis van NDFF-data en geeft de gemiddelde trend in het aantal bezette 1x1 km-hokken van plantensoorten weer. De trend in kenmerkende soorten in droge duinen neemt volgens deze indicator toe. Het schaalniveau van 1x1 km-hokken maakt echter dat deze indicator voor planten bij nader inzien geen goede maat is voor de kwaliteit van het habitat. Beter is om veranderingen in de vegetatie te meten met kleine proefvlakken conform wat we nu beschrijven in de indicator over de vegetatie in de duinen. Zie verder de link hieronder.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2023). Flora van de duinen, 1990-2016 (indicator 1603, versie 02 , 30 maart 2023 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.