Bevolking en wonen

Hoogopgeleide beroepsbevolking (2009)

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De sterk verstedelijkte gemeenten hebben veelal de hoogste percentages hoogopgeleiden en de gemeenten in de periferie de laagste percentages hoogopgeleiden.

Hoogopgeleide beroepsbevolking in sterk verstedelijkte gemeenten

De hoogst opgeleide beroepsbevolking bevindt zich in de sterk verstedelijkte gemeenten, met uitzondering van Rotterdam. Ook de gemeenten rondom Utrecht en Amsterdam, en de gemeenten in 't Gooi, kennen een hoog opgeleide beroepsbevolking.

Laag percentage hoogopgeleiden in periferie

De gemeenten in de periferie kennen de laagste percentages hoogopgeleiden. Alleen de
universiteitssteden Maastricht en Groningen en hun aangrenzende gemeentes vormen hierop een uitzondering.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Opleidingsniveau van de beroepsbevolking per gemeente

Omschrijving

Het hoogst behaalde opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Tot de beroepsbevolking behoren alle personen van 15 tot 65 jaar die:
betaald werk hebben van minimaal 12 uur per week,
die werk voor ten minste 12 uur per week hebben aanvaard of
die werk zoeken voor minimaal 12 uur in de week, hier actief naar zoeken en ook op korte termijnbeschikbaar zijn.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Het hoogst behaalde opleidingsniveau wordt vastgesteld door respondenten van de EBB naar hun volledige onderwijsloopbaan te vragen. Middels een proces van auomatisch typeren wordt tijdens het vraaggesprek een code van de Standaard Onderwijs Indeling (SOI) gezocht voor de opleiding met het hoogste niveau, welke de respondent met een diploma heeft afgesloten.

Basistabel

StatLinetabel met kerncijfers uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB): Beroepsbevolking; geslacht.

Geografisch verdeling

Gemeenten van Nederland

Andere variabelen

Netto arbeidsparticipatie

Verschijningsfrequentie

Onregelmatig

Achtergrondliteratuur

Methodenbeschrijvingen op de website van het CBS.

Betrouwbaarheidscodering

Steekproef (Enquete beroepsbevolking 2007-2009)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Hoogopgeleide beroepsbevolking (2009) (indicator 2100, versie 01 , 11 augustus 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.